Розпорядження від 2003-01-09. № 8

Про забезпечення Порядку використання коштів Державного бюджету на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи в області

Розпорядження
від 09.01.2003 №8

м. Івано-Франківськ

Про забезпечення Порядку використання коштів Державного бюджету на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи в області

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року № 987 "Про затвердження Порядку використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення" (далі Порядок):

1. Головам райдержадміністрацій, Івано-Франківському, Калуському, Коломийському, Болехівському та Яремчанському міським головам відповідними розпорядженнями визначити структурні підрозділи чи посадових осіб, які забезпечуватимуть, дотримання Порядку у районі (місті). Про прийняті рішення інформувати облдержадміністрацію до 20.01.03.

2. Управлінню Державного казначейства в Івано-Франківській області (далі управління Держказначейства):

- спільно з головами райдержадміністрацій та міськими головами організувати навчання посадових осіб райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення, на яких покладено виконання зазначених функцій, і передати їм з оформленням актів прийому - передачі подані підприємствами, установами та організаціями розрахунки для відшкодування видатків на виплату компенсацій і надання пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розрізі кодів програмної класифікації та одержувачів коштів;

- забезпечити виконання органами Держказначейства зазначених функцій, у тому числі виконання та подання звітів, передбачених нормативними актами, до їх передачі відповідним службам райдержадміністрацій та міськвиконкомів міст обласного значення.

3. Управлінню Держказначейства, головам райдержадміністрацій, Івано-Франківському, Калуському, Коломийському, Болехівському та Яремчанському міським головам інформувати обласну державну адміністрацію про виконання п.2 цього розпорядження до 05.02.03.

4. Визначити розпорядниками та одержувачами коштів:

- управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (далі УНС) -розпорядником II ступеня;

- районні державні адміністрації та міськвиконкоми міст обласного значення - розпорядниками III ступеня;

- підприємства, установи та організації - одержувачами коштів.

5. Визначеним п.4 розпорядникам коштів подавати у встановлені Порядком терміни дані про мережу розпорядників та одержувачів коштів за територіальним розташуванням (область, місто, район), що належать до їх сфери управління, у відповідні територіальні органи Держказначейства.

6. УНС на підставі затвердженого Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі МНС України) розпису асигнувань загального фонду Державного бюджету на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення, протягом п'яти робочих днів після його отримання подати до управління Держказначейства та довести до розпорядників III ступеня зведений кошторис та помісячні плани асигнувань за напрямками фінансування згідно із затвердженою мережею.

Розпорядникам коштів III ступеня протягом двох робочих днів після їх отримання від УНС затвердити та довести до одержувачів плани використання бюджетних коштів.

Одержувачам коштів з числа установ, які фінансуються з Державного бюджету, подати у п'ятиденний термін до відділень Державного казначейства за територіальним розташуванням плани використання бюджетних коштів, затверджені головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення.

Встановити, що відповідальними за своєчасне доведення кошторисів та планів використання бюджетних коштів є керівники органів влади, підприємств, установ та організацій, визначених згідно з п.4 розпорядниками та одержувачами коштів.

Розпорядникам коштів при внесенні змін до кошторисів та планів асигнувань забезпечити дотримання порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.02 № 228 "Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій".

7. Встановити, що при надходженні коштів Державного бюджету від МНС України на рахунок облдержадміністрації управління Держказначейства в одноденний термін інформує УНС, яке на наступний робочий день подає йому розподіли виділених бюджетних асигнувань (далі розподіли) за напрямками фінансування.

Кошти, що надходять до управління Держказначейства на ім'я облдержадміністрації для надання пільг та виплати компенсацій, розподіляються УНС за встановленою формою між розпорядниками коштів ПІ ступеня. За окремими напрямками фінансування: "Державні капітальні вкладення", "Самостійне переселення", "Система радіаційного контролю", "Оздоровлення", "Інші видатки" УНС готує розподіли між підприємствами, установами та організаціями - одержувачами коштів.

Розподіли погоджуються з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації, затверджуються головою або заступником голови облдержадміністрації та подаються до управління Держказначейства для перерахування коштів відділенням Держказначейства.

Розпорядники коштів III ступеня подають відповідні розподіли коштів на вказані виплати до відділень Державного казначейства згідно із затвердженою мережею в розрізі одержувачів.

Встановити, що райдержадміністрації та міськвиконкоми здійснюють облік заборгованості з виплати компенсацій та за надані пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, приймають рішення щодо її погашення та щомісячно до 5 числа інформують про неї УНС за встановленою формою.

8. Райдержадміністрації і міськвиконкоми приймають від розпорядників та одержувачів коштів розрахунки на відшкодування видатків за попередній рік до 1 березня поточного року. Відшкодування зазначених видатків здійснюється за рахунок спеціально виділених для цього коштів.

9. Облік видатків на реалізацію пільг та компенсацій для постраждалих громадян на підприємствах, в установах та організаціях ведеться окремо від основної діяльності. Здійснення контролю за правильністю його ведення покласти на райдержадміністрації та міськвиконкоми.

10. Розпорядникам та одержувачам коштів подавати територіальним органам Держказначейства звітність:

місячні форми 2мд, 7мд, 8мд - до 3 числа місяця, наступного за звітним;

квартальні форми 2кд, 7кд, 8кд — до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Райдержадміністраціям та міськвиконкомам подавати УНС зведені квартальні звіти за формою 7-ВК до 10 числа місяця, наступного після звітного кварталу, річний - до 15 січня, наступного за звітним року.

11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації І.Зварича.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

09.01.2003 00:00