Розпорядження від 2002-12-25. № 988

Про програму зайнятості населення області на 2003 рік

Розпорядження
від 25.12.2002 №988

м. Івано-Франківськ

Про програму зайнятості населення області на 2003 рік

 

З метою вирішення питань зайнятості населення області, соціального захисту громадян від безробіття та відповідно до статті 14 Закону України „Про зайнятість населення", наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.10.2002 р. за № 514 „Про розроблення територіальних програм зайнятості населення на 2003 рік та підготовку пропозицій до проекту плану дій на 2003 рік щодо реалізації Державної програми зайнятості населення на 2001 - 2004 роки":

1. Затвердити розроблену робочою групою програму зайнятості населення області на 2003 рік (додається).

2. Управлінням та відділам облдержадміністрації, обласним організаціям та установам, райдержадміністраціям та міськвиконкомам забезпечити виконання програми зайнятості області.

3. Обласному центру зайнятості (Г.Горбаль) забезпечувати раціональне витрачання коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, постійний контроль та щоквартальну звітність про хід реалізації програми.

4. Головному управлінню сільського господарства та продовольства облдержадміністрації (В.Довбня), райдержадміністраціям, керівникам господарств завчасно укладати з обласною службою зайнятості відповідні угоди на виконання сезонних і тимчасових сільськогосподарських робіт.

5. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження облдержадміністрації від 21.12.2001 року № 924 "Про програму зайнятості населення області на 2002 рік"

б. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І.Зварича

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 25.12.2002 р. № 988

Мета Програми та головні концептуальні положення

Головною метою програми зайнятості населення області на 2003 рік є забезпечення проведення державної політики зайнятості населення, запобігання масовому безробіттю внаслідок структурної перебудови економіки, створення додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні з незалежних від них причин на рівних конкурувати на ринку праці, соціального захисту безробітних шляхом реалізації Законів України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та „Про зайнятість населення”.

В основу програми зайнятості покладений аналіз стану та перспективи економічного розвитку області з впливом на зайнятість на ринок праці, прогнозні розрахунки розвитку ринку праці міських, районних і міськрайонних центрів зайнятості, пропозиції щодо активізації соціальної політики в сфері зайнятості, подані управліннями та відділами облдержадміністрації.

І. Основні підсумки  виконання завдань і заходів, передбачених програмою зайнятості населення області на 2002 рік

Ринок праці області є відображенням економічної ситуації. Протягом останніх років в області продовжується здійснення курсу економічних реформ: роздержавлення і приватизація, реструктуризація і залучення іноземних інвестицій, створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, реформування агропромислового комплексу.

Вже четвертий рік поспіль вдалося наростити обсяги промислового виробництва і за підсумками 2000 та 2001 р.р. вийти з приростом відповідно 2,1 та 24,5 відсотка.

Найвищі темпи зростання обсягів виробництва порівняно з попереднім роком (на 33,8%) досягнуті на підприємствах обробної промисловості. Зокрема, значно  збільшилось виробництво в хімічній та нафтохімічній  промисловості   (на 38,7%). На підприємствах з виробництва деревини і виробів з неї збільшився приріст виробництва на 32,2 відсотка.

Важливою рисою 2001 року є випереджаюче зростання інвестицій в основний капітал, які збільшилися в порівнянні з 2000 роком на 40,7 % і склали 851,2 млн.грн.

Продовжується процес реформування аграрного сектора економіки. На початок 2002 року зареєстровано 658 фермерських господарств, що на 26 господарств більше, ніж в попередньому році.

В 2001 році порівняно з 2000 роком в області збільшено виробництво основних видів сільськогосподарської продукції, крім картоплі. Нарощено виробництво основних видів тваринницької продукції. Провідну роль у нарощенні виробництва сільськогосподарської продукції відіграє індивідуальний сектор. В 2001 році тут вироблено 91,1 відс. валової сільськогосподарської продукції проти 89,9 відс. в 2000 році.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника становила за 2001 рік 259,47 грн. і порівняно з попереднім роком зросла в 1,4 рази.

За 2001 рік 27,5 тис. працівників перебували у вимушених адміністративних відпустках, кожним з них  втрачено в середньому  50 днів. Порівняно з 2000 роком кількість працівників, які перебували у вимушених адміністративних відпустках зменшилась в цілому по економіці області на  54,6 відс. В режимі скороченого графіка в минулому році працювало 61,2 тис. осіб, що на 13,0 відс. менше, ніж в 2000 році.

Спостерігається і в поточному році зменшення чисельності  працівників, які перебувають у вимушених адміністративних відпустках.

Разом з тим, ці позитивні зрушення ще не забезпечили достатніх  якісних  перетворень в економіці області, що безпосередньо впливає на стан економічної активності населення та рівень зайнятості.

В 2001 році в економіці області було зайнято 546,1 тис. осіб у віці від 15 до 70 років, з них  520,7 тис.осіб – працездатного віку.

Починаючи з 2001 року спостерігається зниження економічної активності населення у віці 15-70 років (на 6,8 відс.) та рівня зайнятості населення (на 9,2 відс.).

Чисельність безробітних, визначених за методологією МОП склала 71,0 тис.осіб в 2000 році та 80,4 тис.осіб  у 2001 році. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП склав відповідно 10,6 та  12,8 відсотка економічно активного населення.

Співвідношення зареєстрованих безробітних до економічно активного населення за 9-ть місяців поточного року становить 5,9 відсотка.

Пожвавлення виробництва та вжиття  заходів до поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення  сприяє стабілізації на зареєстрованому ринку праці.

Протягом 2001 року за  соціальними послугами звернулось до служби зайнятості  110,1 тис.  незайнятих громадян області. За 9-ть місяців поточного року їх чисельність становила 94,6 тис. осіб, що на 1,7 тис. чол. більше порівняно з відповідним періодом минулого року.

 В минулому році працевлаштовано  службою зайнятості області 32,4 тис.  незайнятих громадян, що на 11,9  тис. громадян більше, порівняно з 2000 роком.  За 9-ть місяців поточного року  працевлаштовано 27,7 тис. осіб, що на  4,4 тис.чол. більше, ніж у відповідному періоді минулого року і становить 81,1 відс. виконання завдань Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття щодо надання соціальних послуг безробітним на 2002 рік.

З метою часткового вирішення питань зайнятості громадян службою зайнятості області проводиться робота по організації та проведенню оплачуваних громадських робіт. В 2001 році вдвічі збільшено та розширено види оплачуваних громадських робіт порівняно з 1999 роком. В 2001 році в них брало участь 3266 осіб з числа незайнятого населення, зареєстрованого в службі зайнятості.  З початку поточного року взяли участь  у громадських роботах 6970 безробітних громадян, що на 1865 чол. більше, ніж за відповідний період минулого року і становить 102,5 відс. виконання завдань Фонду на рік.

З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості, в 2001 році було охоплено професійним навчанням 3266 чол. за 24 професіями. Особлива увага приділялась професіям, які орієнтовано на самостійну зайнятість населення та організацію підприємницької діяльності.  За 9-ть місяців поточного року професійним навчанням було охоплено 3485 осіб, що становить 77,4 відс. виконання завдань Фонду на 2002 рік.

Важливу роль у забезпеченні зайнятості відіграє створення нових робочих місць. Протягом 9-ти місяців 2002 року за рахунок різних джерел фінансування  в усіх сферах економічної діяльності введено в дію 18595 нових робочих місць, в тому числі в галузях економіки області введено в дію 8095 нових  робочих місць.

 За рахунок надання дотацій роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття працевлаштовано 871 безробітних громадян, що становить 87,1 відс. виконання завдань Фонду на 2002 рік.

В цілому по області в минулому році 38,4 відс. незайнятих громадян, зареєстрованих в службі зайнятості, було охоплено заходами активної політики зайнятості проти 16,3 відс. та 27,1 відс. в 1999 та 2000 роках.

Протягом останніх двох років значно збільшилась потреба підприємств в працівниках. В результаті навантаження на одне вільне робоче місце зменшилось з 78 осіб у 1999 році до 28 осіб у 2001 році.

Спільним завданням виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є здійснення комплексу заходів, які б забезпечили стійку тенденцію сталого зростання темпів економічного розвитку.

ІІ. Основні тенденції соціально-економічного розвитку області та розвитку ринку праці

Забезпечення ефективної зайнятості населення області передусім залежить від зростання обсягів виробництва та інвестицій, спрямованих на створення нових робочих місць.

У 2003 році передбачається зростання валового внутрішнього продукту на 10,3 відс., темп росту обсягів промислової продукції становитиме 13,9 відс. до попереднього року.

Обсяг валового виробництва сільського господарства по всіх категоріях господарств (в порівняльних цінах 2000 року) зросте на 2,0 відс. проти очікуваного в 2002 році.

Прогнозується збільшення обсягів капітальних вкладень. В 2003 році інвестиції в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування становитимуть 1360 млн.грн. Також прогнозується збільшення прямих іноземних інвестицій. Вони будуть спрямовані на такі підприємства: ЗАТ „Корснарс Оріана Україна”, лісову компанію „ Осмолода”, спільне  українсько-німецьке підприємство „Вінісін”, „Фішер-сервіс”, СП „Укрсловнафта”, ЗАТ „Падана Кемікал Компаундс”, Коломийську нафтогазову компанію   „Дельта”.

Однією з обов’язкових умов вкладення інвестицій є створення нових робочих місць.

Економічний розвиток супроводжуватиметься змінами у структурі зайнятості, підвищення вимог до якості робочої сили, стимулюватиме вивільнення надлишкової чисельності зайнятого населення, а також створюватиме передумови для посилення його соціального захисту від безробіття.

Для ринку праці на прогнозований рік будуть характерні такі тенденції:

- стабілізація обсягів наявного населення у віці 15-70 років (на рівні 1039,6 тис.чол.) та економічно активного населення у віці 15-70 років на рівні 590,8 тис. чол.;

- збереження негативних тенденцій щодо чисельності зайнятого населення у віці 15-70 років;

- збільшення чисельності населення зайнятого такими видами економічної діяльності, як сільське господарство (зокрема, в особистих селянських господарствах), торгівля, громадське харчування і сфера послуг (прогнозовані середньорічні темпи зростання становитимуть  7,5  відс.);

- активізація процесу створення нових робочих місць в усіх  сферах економічної діяльності. В 2003 році за рахунок всіх джерел фінансування прогнозується створення  22 тис. нових робочих місць, що відповідно на 4,1    та 3,6 тис. робочих місць більше порівняно з 2000 та 2001 роками. Прогнозується створення  10,0 тис. нових робочих місць в галузях економіки, 5,0 тис. – фізичними особами і 7,0 тис. нових робочих місць – за трудовими договорами з фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності.

- збільшення чисельності незайнятих громадян, які звернуться за соціальними послугами до служби зайнятості з 110,1 тис.чол. в 2001 році до 120,0 тис.чол. в 2003 році. Співвідношення між середньорічною чисельністю безробітних, які користуватимуться послугами служби зайнятості, та середньорічною чисельністю безробітних, визначених за методологією МОП становитиме в 2003 році 55,3 відс. проти 52,0 відс. в 2001 році.

Реалізація основних заходів програми зайнятості населення області на 2003 рік сприятиме в працевлаштуванні 35,0 тис.осіб, на громадські роботи передбачається направити 7,7 тис.осіб, на професійне навчання – 4,6 тис.осіб, на сезонні роботи 1,5 тис.осіб.

 Згідно із Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” передбачається надати роботодавцям дотації на створення 1100 додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, а також надати 1400 безробітним громадянам одноразову допомогу по безробіттю для організації ними підприємницької діяльності.

Прогнозується в 2003 році працевлаштувати на заброньовані робочі місця 3250 соціально незахищених громадян, що в 1,3 раза більше, ніж в 2001 році.

На наступний рік передбачається удосконалення функціонуючої інфраструктури підтримки підприємництва, продовжиться формування регіональної системи суб’єктів підприємництва через використання власних фінансових можливостей та залучення коштів міжнародних фінансових організацій, вживатимуться заходи інноваційної підтримки підприємництва.

Своєрідним різновидом малого підприємництва, здатним забезпечити відносно стабільне джерело доходів і поліпшити добробут жителів гірської місцевості, є також „зелений” туризм. Його розвиток сприятиме підвищенню зайнятості населення та формуванню сільської інфраструктури.

Політика економічного заохочення суб’єктів приватного підприємництва до створення нових робочих місць та умов для самостійної зайнятості населення спрямовуватиметься на підприємства торгівлі, громадського харчування, житлового будівництва, комунального благоустрою, медичного обслуговування, сфери побуту, заготівлі та переробки сільськогосподарської продукції.

Розв’язання проблем зайнятості в агропромисловому комплексі пов’язано з проведенням аграрної реформи, розвитком нових форм і видів прикладання праці. В області поширюватиметься фермерство і діяльність господарств, реформованих на засадах приватної власності. При підтримці органів місцевого самоврядування стимулюватиметься розвиток на селі переробної та інших видів промисловості, сфери послуг, рекреації та туризму, інших видів несільськогосподарської діяльності.

Головними заходами для вирішення проблем зайнятості та безробіття сьогодні є сприяння розвитку підприємництва як шляхом фінансової підтримки, так і організації професійної підготовки незайнятого населення для зайняття підприємницькою діяльністю, розробка механізму надання державної підтримки підприємствам, які створюють нові робочі місця, ефективна підтримка самозайнятості населення, посилення взаємодії служби зайнятості з роботодавцями, збільшення обсягу громадських робіт.

 Фінансування заходів щодо забезпечення виконання завдань Програми буде здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, підприємств, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та інших джерел.

Координація та контроль за реалізацією Програми

Контроль за реалізацією програми зайнятості населення області на 2002 рік покладається на головне управління праці  та соціального захисту населення облдержадміністрації.

ІІІ. Основні показники соціально-економічного розвитку

Найменування показника 2000 рік
звітні дані
2001 рік
звітні дані
2002 рік
очікувані дані
2003 рік
прогнозні дані
1.Валовий внутрішній продукт регіону, млн.грн. 3117,0 3532,2 3974,0 4383,0
2.Темп росту, зниження (-) валового внутрішнього продукту регіону до попереднього року, % +5.4 +13,3 +12,5 +10,3
3. Темп росту, зниження (-) обсягів промислової продукції до попереднього року, % +2,1 +24,5 +13,6 +13,9
4. Темп росту, зниження (-) валової продукції сільського господарства  до попереднього року, % +10.1 +2,3 +2,5 +2,0
5.Обсяг інвестицій в основний капітал (капітальні вкладення) по підприємствах та організаціях усіх форм власності у фактичних цінах, млн.грн. 604,9 851,2 1030,0 1360,0
6. Темп росту, зниження (-) інвестицій в основний капітал до попереднього року, % +53,7 +40,7 +21,0 +32,0
7.Обсяг прямих  іноземних інвестицій, млн.дол.США * 6,2/40,1 6,2/46,3 6,3/52,6 6,6/59,2
8.Кількість малих підприємств, тис.одиниць 6,1 6,5 6,9 7,5
9.Чисельність громадян, зайнятих на малих підприємствах тис.осіб 47,7 49,1 51,2 53,0
10.Чисельність громадян, які зайняті індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю, тис.осіб 56,8 46,9 58,0 60,0
11.Грошові доходи у розрахунку на душу населення, грн. 1005 1286,0 1519,0 1754,0
12.Середньомісячна заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки, грн. 188 259 270 295
13.Середньомісячна заробітна плата працівників сільського господарства, грн. 94 122 130 140
14.Середньомісячна заробітна плата працівників малих підприємств, грн 130 161 180 190
15.Кількість робочих місць, створених в усіх сферах економічної діяльності, тис.одиниць 17,9 18,4 20,0 22,0
у тому числі в галузях економіки 6,0 8,0 9,0 10,0

* - в чисельнику – фактичні іноземні інвестиції, які надійшли (надійдуть) у звітному (прогнозному) періоді;

- в знаменнику – з наростаючим підсумком.

IV. Основні показники ринку праці

Найменування показника 2000 рік
звітні дані
2001 рік
звітні дані
2002 рік
очікувані дані
2003 рік
прогнозні
дані
1. Середньомісячна чисельність наявного населення, тис.осіб 1038,2 1039,4 1039,5 1039,6
2. Зайняте населення у віці 15-70 років ( в середньому за рік) – всього тис.осіб 601,6 546,1 515,0 495,0
у тому числі працездатного віку 556,3 520,7 498,0 480,0
3. Рівень зайнятості, у відсотках до населення відповідної вікової групи:
у віці 15-70 років
58,0 52,5 49,5 47,6
працездатного віку 66,4 62,3 59,7 57,6
4. Безробітне населення у віці 15-70 років, визначене за методологією
МОП ( в середньому за рік) – усього тис.осіб
71,0 80,4 82,2 85,5
у тому числі працездатного віку 70,6 80,4 82,0 85,0
5. Рівень безробіття, визначений за методологією МОП, у відсотках до економічно активного населення відповідної вікової групи:
у віці 15 – 70 років
10,6 12,8 13,8 14,7
працездатного віку 11,3 13,4 14,0 15,0
6. Співвідношення між середньорічною чисельністю безробітних, які користуються послугами державної служби зайнятості, та середньорічною чисельністю безробітних, визначених за методологією МОП, відсотків 66,5 52,0 54,6 55,3

V. Баланс руху робочої сили через службу зайнятості (осіб)

Показники 2000 рік
звітні дані
2001 рік
звітні дані
2002 рік
очікувані дані
2003 рік
прогнозні дані
1. Пропонування робочої сили, усього 107435 110109 115040 120000
2. Чисельність незайнятого населення, зареєстрованого в державній службі зайнятості , на початок року 51004 46260 39061 45310
3. Надійде на ринок праці протягом року незайнятого населення, усього 56431 63849 75979 74690
у тому числі:        
особи звільнені у зв’язку із змінами  в організації виробництва і праці 8167 7571 6830 9780
особи, звільнені з причин плинності  кадрів 12292 10879 10820 10800
випускники професійно-технічних закладів 1173 1079 1290 1290
випускники вищих навчальних закладів 1839 1728 1900 1910
випускники середніх загальноосвітніх шкіл 913 760 780 800
особи, які звільнились із строкової  військової служби або альтернативної (невійськової) служби 1278 858 720 700
особи, які звільнилися на підставі припинення трудового договору або за згодою сторін 6630 12490 21000 21400
інші категорії незайнятого населення 24139 28484 32639 28010
4. Попит на робочу силу на ринку праці (чисельність осіб, які будуть працевлаштовані за сприянням державної служби зайнятості) 20516 32403 34200 35000
5. Чисельність осіб, які знімаються з обліку в державній службі зайнятості для самостійного працевлаштування та з інших причин 40659 38645 35530 36000
6. Чисельність незайнятого населення зареєстрованого в державній службі зайнятості, на кінець року 46260 39061 45310 49000
з них чисельність зареєстрованих безробітних 44933 38569 44325 48000
7. Рівень зареєстрованого безробіття працездатного населення працездатного віку, відсотків 5,58 4,78 5,49 5,95

VI. Завдання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з розширення сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць на 2003 рік (одиниць)

Назва центрів зайнятості Обсяг створення нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності
Всього у тому числі:
у галузях економіки (чисельність осіб, які працюють за наймом на підприємствах, в установах, організаціях) в інших сферах економічної діяльності (чисельність інших осіб, зайнятих економічною діяльністю)
Всього по області: 22000 10000 12000
в т.ч.      
Богородчанський 700 520 180
Верховинський 600 380 220
Галицький 800 430 370
Городенківський 640 400 240
Долинський 1280 500 780
Косівський 660 300 360
Надвірнянський 1520 1020 500
Рогатинський 500 260 240
Рожнятівський 770 300 470
Снятинський 430 230 200
Тисменицький 860 300 560
Тлумацький 740 500 240
Калуський 2500 1200 1300
Коломийський 2780 1400 1380
м.Болехів 500 280 220
м.Івано-Франківськ 6120 1600 4520
м.Яремча 600 380 220

VII. Обсяги надання соціальних послуг обласною службою зайнятості на 2003 рік (осіб)

Найменування показника 2000 рік
звітні дані
2001 рік
звітні дані
2002 рік
очікувані дані
2003 рік
прогнозні дані
1.Працевлаштовано - всього 20516 32403 34200 35000
- на вільні та новостворені робочі місця за сприяння державної служби зайнятості - всього 20516 31030 31870 32500
з них:        
на заброньовані робочі місця 2052 2451 3100 3250
на сезонні роботи 1054 1265 1450 1500
- на додаткові робочі місця, які створені шляхом надання дотацій роботодавцям - 714 1030 1100
- шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності - 659 1300 1400
2. Проходили професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 3788 3266 4500 5000
3. Надано профорієнтаційних послуг 66061 85219 88000 90000
4. Залучено до участі у громадських роботах 4804 6568 7650 7700

VIII. Прогноз розподілу підприємств, установ і організацій та чисельності працівників за галузями економіки та обсягами вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці на 2003 рік

Найменування галузей
(види економічної діяльності)
Кількість підприємств, установ та організацій регіону на початок прогнозного року, одиниць Середньоспискова чисельність працівників в підприємствах, установах та організаціях за звітний період, осіб Охоплено анкетуванням з них: можливе вивільнення
Кількість підприємств, установ та організацій, одиниць Середньоспискова чисельність працівників на підприємствах, установах та організаціях, осіб Кількість підприємств, установ та організацій, одиниць Загальні обсяги вивільнення працівників
Всього 8710 299073 3900 217500 849 9780
в т.ч.            
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство 563 29011 239 24232 113 1315
Рибне господарство 5 61 5 61 - -
Добувна промисловість 33 6721 33 6721 34 925
Обробна промисловість 1395 60072 1100 56391 153 4200
Виробництво електроенергії, газу та води 60 14136 46 7723 11 120
Будівництво 582 15435 500 10000 90 740
Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту 3101 23333 505 7300 95 320
Готелі та ресторани 360 3574 84 753 1 22
Транспорт і зв’язок 295 21342 200 15015 45 800
Фінансова діяльність 136 3626 130 3441 22 43
Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам 770 11333 99 1804 6 102
Державне управління 445 13669 204 5633 38 60
Освіта 192 47458 187 38570 51 541
Охорона здоров’я та соціальна допомога 237 36918 200 28000 32 300
Колективні, громадські та особисті послуги 532 12384 368 11856 158 292
Послуги домашньої прислуги - - - - - -
Екстериторіальна діяльність - - - - - -

ІХ. Прогноз територіально-галузевої структури працівників, вивільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці на 2003 рік

Райони та міста області Прогноз вивільнення працівників з галузей економіки, всього В тому числі по галузях економіки (видах економічної діяльності)
Сільське господарство, мисливство та лісове господарство Рибне господарство Добувна промисловість Обробна промисловість Виробництво електроенергії, газу та води Будівництво Оптова та роздрібна торгівля Готелі та ресторани
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всього по області 9780 1315 - 925 4200 120 740 320 22
в т.ч.                  
Богородчанський 157 52 - - 23 - 10 32 -
Верховинський 148 40 - - 70 - - 18 -
Галицький 123 10 - - 40 20 18 10 -
Городенківський 646 370 - - 100 - 20 33 2
Долинський 500 70 - 80 200 23 20 11 20
Косівський 800 122 - - 445 45 20 40 -
Надвірнянський 270 7 - 45 110 - 60 20 -
Рогатинський 306 95 - - 25 27 - 9 -
Рожнятівський 447 190 - - 135 - 20 50 -
Снятинський 26 6 - - - 5 5 - -
Тисменицький 719 58 - - 620 - 24 - -
Тлумацький 230 170 - - 10 - 10 10 -
Калуський 1320 30 - 800 200 - 120 - -
Коломийський 950 55 - - 523 - 88 35 -
м. Болехів 160 10 - - 117 - 5 12 -
м. Івано-Франківськ 2848 10 - - 1582 - 320 - -
м.Яремча 130 20 - - - - - 40 -

 

25.12.2002 00:00  В тому числі по галузях економіки (видах економічної діяльності)
Транспорт і зв’язок Фінансова діяльність Операції з нерухомістю, здавання під найм Державне управління Освіта Охорона здоров’я та соціальна допомога Колективні, громадські та особисті послуги Послуги домашньої прислуги Екстериторіальна діяльність
А 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Всього по області 800 43 102 60 541 300 292 - -
в т.ч.:                  
Богородчанський 5 - - - 25 5 5 - -
Верховинський - - - - - - 20 - -
Галицький - - - - 15 10 - - -
Городенківський 35 5 2 10 50 10 9 - -
Долинський 22 - - 4 10 20 20 - -
Косівський 95 8 - - 5 5 15 - -
Надвірнянський