Розпорядження від 2002-11-29. № 898

Про механізм надання у використання лісосічного фонду

Розпорядження
від 29.11.2002.№ 898

м Івано-Франківськ

Про механізм надання
у використання лісосічного фонду

На виконання розпорядження обласної державної адміністрації від 19.09.02р.№ 703 "Про стан розвитку лісопромислового комплексу та підвищення ефективності використання лісосировинних ресурсів Івано-Франківської області" та відповідно до вимог Лісового кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 року №1378 "Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах України":

1. Затвердити Положення про обласну комісію з питань лісокористування та Положення про порядок надання лісосічного фонду лісокористувачам у тимчасове довготермінове використання (додаються).

2. Обласному управлінню лісового господарства (О.Голубчак), головному управлінню економіки, промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації (Ю.Півнєв), райдержадміністраціям і міськвиконкомам довести затверджені положення до відома лісокористувачів та держлісгоспів.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації 3. Митника .

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 29.11.2002р.№898

ПОЛОЖЕННЯ
про обласну комісію з питань лісокористування

1. Обласна комісія з питань лісокористування (далі - комісія) є постійно діючим органом, яка у своїй роботі керується Конституцією України, законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Лісовим Кодексом України, Правилами відпуску деревини на пні в лісах України, Правилами рубок головного користування, Санітарними правилами в лісах України та цим положенням.

Комісія здійснює свою діяльність у взаємодії з органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, установами та організаціями, підприємницькими структурами області.

2. Основними завданнями комісії є :

- підготовка пропозицій щодо щорічного та довготривалого розподілу або перерозподілу ліміту лісосічного фонду;

- здійснення моніторингу фінансово-економічних показників діяльності підприємств, яким надається ліміт лісосічного фонду;

- підготовка матеріалів щодо надання дозволів на вивезення деревини в круглому вигляді та необроблених пиломатеріалів за межі області.

3. Комісія має право:

- отримувати від відповідних управлінь облдержадміністрації, обласних управлінь, установ і організацій, лісокористувачів інформацію про обсяги заготівлі і переробки деревини, поставки лісопродукції на експорт, дані про ціни на лісопродукцію, надходження до бюджету від підприємств всіх форм власності за поставлену деревину;

- здійснювати вибіркові перевірки використання лісосічного фонду окремими лісокористувачами, аналізувати виявлені порушення, встановлювати їх причини і подавати в облдержадміністрацію проекти рішень для забезпечення дотримання норм чинного законодавства;

- в установленому порядку вносити пропозиції про перерозподіл виділеного лісосічного фонду.

4. Порядок роботи комісії

4.1. Заявники, які зацікавлені у отриманні для розробки лісосічного фонду, подають до облдержадміністрації :

- копію свідоцтва про державну реєстрацію лісокористувача як суб'єкта підприємницької діяльності на території області;

- погоджену із відповідними райдержадміністраціями і міськвиконкомами (за місцем реєстрації) заявку із зазначенням потрібного розміру лісосічного фонду згідно з додатком №1 Правил відпуску деревини на пні в лісах України;

- підтвердження прибутковості підприємства ( форма 1-С), та відсутності заборгованості з виплати зарплати ( форма 1ПВ - місячна);

- довідку податкової інспекції (по місцю реєстрації) щодо сплати в повному обсязі нарахованих податків і зборів;

- довідку про наявність лісозаготівельної техніки і переробного обладнання.

Заяви суб'єктів підприємницької діяльності, які працюють збиткове, протягом календарного року мали заборгованість до бюджету, зауваження щодо порушень трудового законодавства в частині оплати праці і не ліквідували їх на момент розподілу лісосічного фонду, розглядаються при наявності пояснення причин складної фінансової ситуації, що склалася на підприємстві.

4.2. Надання лісосічного фонду у тимчасове довгострокове використання здійснюється на умовах, визначених Положенням про порядок надання лісокористувачам у тимчасове довгострокове використання лісосічного фонду.

4.3. Для отримання дозволу на вивезення за межі області деревини в необробленому вигляді та необрізних пиломатеріалів необхідно представити в облдержадміністрацію :

- лист-заявку за погодженням райдержадміністрації або міськвиконкому ( за місцем реєстрації), де зазначаються техніко-економічні показники та наявна техніка і обладнання для здійснення лісозаготівлі і переробки деревини;

- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності;

- лісорубний квиток, контракт на закупівлю деревини або інші документи, що підтверджують первинне походження деревини;

- контракт на експортну поставку деревини або обґрунтування вивезення її за межі області з означенням обсягів, сортності та ціни;

- довідку податкової інспекції за місцем реєстрації про відсутність (наявність) заборгованості до бюджету.

4.4. Комісія розглядає подання заявника :

- щодо виділення для розробки лісосічного фонду - у терміни та відповідно до регламенту, визначених Правилами відпуску деревини на пні в лісах України;

- щодо надання дозволу на вивезення деревини за межі області - в місячний термін із дня надходження документів на розгляд.

4.5. Рішення комісії оформляються протоколами. За результатами розгляду питань на засіданні комісії готуються проекти відповідних розпоряджень обласної державної адміністрації. В разі відмови у наданні дозволу на вивезення деревини за межі області заявник повідомляється письмово з обгрунтуванням рішення комісії.

 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 29.11.2002р.№ 898

Положення
про порядок надання лісокористувачам у тимчасове довготермінове використання лісосічного фонду

1. Загальні положення

1.1 Надання лісокористувачам лісосічного фонду (по-лісосічно) у тимчасове довготермінове використання проводиться обласною державною адміністрацією у терміни, встановлені Правилами відпуску деревини на пні в лісах України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1999р. № 1378, з щорічним підтвердженням дії генеральних угод між постійними та тимчасовими лісокористувачами.

1.2. Загальна організація надання лісосічного фонду покладається на обласну комісію з питань лісокористування, склад якої затверджений розпорядженням облдержадміністрації від 19.09.02р. № 703.

1.3. Порядок надання лісосічного фонду у тимчасове довготермінове використання доводиться до його потенційних учасників обласним управлінням лісового господарства, головним управлінням економіки, промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації та через райдержадміністрації і міськвиконкоми .

1.4. Комісія приймає і розглядає матеріали від потенційних лісокористувачів, визначає тих, яким буде надано право на тимчасове довготермінове використання лісосічного фонду і приймає рішення, яке оформляється протоколом.

За матеріалами роботи комісії видається відповідне розпорядження облдержадміністрації, яке є підставою для укладання генеральних угод між постійними лісокористувачами (держлісгоспами) та тимчасовими лісокористувачами на надання в довготермінове використання лісосічного фонду.

Згідно з Генеральною угодою за використання лісових деревних ресурсів сплачується вартість деревини на пні за встановленими таксами та перераховуються постійним лісокористувачам кошти, які використовуються виключно на ведення лісового господарства та створення відповідної інфраструктури.

1.5. Комісія здійснює контроль за виконанням лісокористувачами умов генеральних угод і щорічно розглядає їх виконання на своїх засіданнях .

2. Порядок отримання права на тимчасове довготермінове використання лісосічного фонду.

2.1. Право на тимчасове довготермінове використання лісосічного фонду мають суб'єкти господарювання незалежно від форми власності, які зареєстровані і функціонують в області.

2.2. Першочергове право на тимчасове довготермінове використання лісосічного фонду мають лісокористувачі, які:

- мають спеціалізовані лісозаготівельні підрозділи, оснащені природозберігаючими механізмами та технологіями;

- здатні заготовити і переробити не менше 10 тис.куб.м на рік, при цьому можуть забезпечити високий рівень переробки деревини, комплексне її використання, збільшити обсяги переробки малоцінної деревини;

- здатні виробляти конкурентоспроможні товари народного споживання, а також продукцію на експорт;

- за підсумками фінансово-економічної діяльності спрацювали найбільш ефективно, прибуткові;

- з одного заготовленого кубометра деревини домоглися більш високих обсягів товарної продукції, а також відрахувань до бюджету та інших обов'язкових платежів;

- на момент виділення лісосічного фонду не мають заборгованостей до бюджету, до Пенсійного фонду, по заробітній платі, за енергоносії, не допускали порушень природоохоронного законодавства;

- беруть на себе зобов'язання відновити та створити нові робочі місця та забезпечити високий рівень середньомісячної зарплати;

- згідні виконувати умови щодо будівництва нових, утримання існуючих лісових доріг, інших інженерних споруд (мости, підпірні стінки та інше).

- заявкою на отримання лісосічного фонду для розробки у терміни, визначені Правилами відпуску деревини на пні в лісах України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 року №1378 .

До заявок додаються :

- матеріали, які необхідно надати для отримання лісосічного фонду згідно з п.5 Положення про обласну комісію з питань лісокористування, затвердженого цим розпорядженням;

- таблиця з основними техніко-економічними показниками (зразок додається);

- інформація про підприємство з характеристикою його виробничої діяльності та фінансово-економічного стану відповідно до визначених критеріїв.

2.4. Комісія при необхідності формує робочу групу компетентних спеціалістів для перевірки техніко - технологічної достовірності, фінансово-економічної чи комерційної реальності наданої інформації.

29.11.2002 00:00