Розпорядження від 2002-08-21. № 625

Про план заходів обласної державної адміністрації, спрямованих на боротьбу з корупцією

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 21.08.2002 № 625

 м. Івано-Франківськ

Про Про план заходів обласної
державної адміністрації,
спрямованих на боротьбу
з корупцією

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2002 року № 346 "Про стан виконання законів України "Про боротьбу з корупцією" та "Про державну службу", для забезпечення реалізації в повному обсязі положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки затвердити план заходів облдержадміністрації, спрямованих на боротьбу з корупцією, на друге півріччя 2002 року і на перше півріччя 2003 року (додається).

Перший заступник
голови обласної державної
адміністрації

Зіновій Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням
облдержадміністрації
від 21.08.2002 № 625

ПЛАН
заходів облдержадміністрації, спрямованих на боротьбу з корупцією,
на друге півріччя 2002 року і на перше півріччя 2003 року

На виконання Плану заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2002 рік, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 березня 2002 року № 346, для забезпечення реалізації в повному обсязі положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки:

Головам райдержадміністрацій, міським головам, начальникам головних управлінь, управлінь облдержадміністрації, керівникам територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади:

- всю роботу, спрямовану на протидію корупції, підготовку власних нормативних-правових актів, розроблення і затвердження комплексу відповідних заходів, проводити з обов''язковим урахуванням положень Концепції боротьби з корупцією на 1998-2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 24 квітня 1998 року № 367, Указів Президента України від 16 листопада 2000 року № 1242 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів" і від 25 грудня 2000 року № 1376 "Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 роки";

- запровадити обов'язковий періодичний розгляд на засіданнях колегій при головах райдержадміністрацій, службових нарадах, зборах трудових колективів питань виконання законодавства про державну службу, боротьбу з корупцією, здійснення заходів щодо запобігання корупційним проявам та реагування на них;

- здійснювати поглиблений аналіз кожного факту притягнення державного службовця підпорядкованого підрозділу до адміністративної відповідальності за корупційне діяння, вживати відповідних заходів до порушників з метою запобігання проявам корупції серед державних службовців;

- з метою формування дієздатного кадрового потенціалу, залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів забезпечувати добір кадрів відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 № 169;

- здійснити до 1 грудня 2002 року перевірки стану виконання законів України “Про державну службу” та “Про боротьбу з корупцією” в підпорядкованих підрозділах. Вжити заходів для негайного усунення недоліків у роботі, пов'язаній із забезпеченням додержання вимог зазначених законів України, забезпечити їх неухильне виконання;

- забезпечити подання у встановлений термін державними службовцями декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів їх сімей за 2002 рік;

- при проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків враховувати дотримання ними вимог Закону України "Про державну службу" та актів законодавства з питань боротьби з корупцією;

- на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 14.05.2002 року № 16274/1 до листа Міністерства внутрішніх справ України від 24.04.2002 року № 3739/Гн в липні ц.р. укласти угоди з Національною академією внутрішніх справ України про підвищення кваліфікації державних службовців, на яких покладені обов'язки з організації і здійснення заходів щодо запобігання корупції в головних управліннях облдержадміністрації і всіх райдержадміністраціях області на 2003 рік;

- забезпечити організацію та підтримку ініціативи громадськості і політичних партій, правоохоронних органів щодо створення громадських формувань та інших недержавних інституцій антикорупційного спрямування, надання їм підтримки та допомоги;

- продовжити практику інформаційного зв'язку з громадянами з питань діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією, ("гаряча лінія", "телефон довіри", правова консультація, розгляд і подання пропозицій тощо), враховувати при цьому необхідність захисту прав людини, у тому числі державних службовців, від анонімного паплюження та наклепів;

- забезпечувати безперешкодне одержання засобами масової інформації відомостей про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією.

Івано-Франківському обласному центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій:

- скорегувати зміст навчання державних службовців на тематичних семінарах у другому півріччі 2002 року і на перше півріччя 2003 року, передбачивши теми з питань антикорупційного законодавства і практики його застосування в органах влади області;

- до першого жовтня забезпечити навчання керівників кадрових служб райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питань запобігання проявам корупції, проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань;

- до 1 березня 2003 року провести навчання осіб державних органів та органів місцевого самоврядування, на яких покладено обов'язки з організації роботи щодо запобігання проявам корупції.

Заступнику голови облдержадміністрації Р. Струтинському:

- до 1 листопада 2002 року узагальнити практику реагування в органах державної виконавчої влади та органах місцевого самоврядування щодо осіб, притягнутих судами до відповідальності за корупційні діяння;

- щоквартально забезпечувати подання інформації у спецвипуску газети "Галичина" - "Виконавча влада Прикарпаття" про факти корупційних діянь і про притягнення правопорушників до відповідальності;

- забезпечити вивчення досвіду попередження проявів корупції в органах влади Німеччини;

- підготувати матеріали про проведену роботу з питань виконання законів України "Про боротьбу з корупцією" та "Про державну службу" в органах виконавчої влади області для розгляду на засіданні колегії при голові облдержадміністрації у першому півріччі 2003 року.

Управлінню у справах преси та інформації (І.Дячишин):

- вжити заходів щодо активізації пропагування в засобах масової інформації області загальнолюдських, національних духовних цінностей. Започаткувати на телебаченні цикл науково-інформаційних програм що висвітлюють різні аспекти розвитку доброчинності, боротьби з корупцією, забезпечення їх спрямованості на розширення знань з питань запровадження та зміцнення інститутів громадянського суспільства, додержання антикорупційного законодавства, інформування про викриття та засудження корупціонерів, а також на формування громадської думки щодо неприйнятності, шкідливості, осуду корупційних діянь, підтримання участі населення в їх запобіганні та виявленні;

- забезпечити введення до просвітницьких програм, поширення через засоби масової інформації знань про права громадян, механізми їх реалізації в державних установах, порядок і процедуру розгляду звернень громадян, прийняття управлінських рішень щодо цих звернень.

Відповідальним представникам облдержадміністрації в органах управління господарських товариств:

- вжити заходів щодо виявлення та усунення фактів надмірних витрат керівників господарських товариств на утримання управлінського апарату, його соціальне обслуговування, будівництво, придбання, ремонт і утримання дорогих офісів, об'єктів відпочинку, розваг і оздоровлення, дорогих автомобілів, систем і апаратів зв'язку, закордонні відрядження, проведення презентаційних заходів за умов невиплат заробітної плати працівникам, утримання їх нижче середнього в галузях економіки рівня, неплатежів до бюджету і пенсійного фонду України.

Управлінню з питань внутрішньої політики облдержадміністрації (В.Буджак):

- здійснити комплекс ідеологічних і масово-політичних заходів, що сприяли б визначенню в області провідних політичних сил, які очолюють, ініціюють та постійно активізують державну і громадську діяльність, пов''язану з боротьбою з корупцією;

- проводити роботу з підвищення рівня громадянської свідомості та активності населення у боротьбі з корупцією. При цьому використовувати не тільки традиційні громадські формування, а й сприяти створенню нових недержавних інституцій, що мають завдання щодо протидії корупції.

21.08.2002 00:00