Розпорядження від 2002-07-25. № 573

Про заходи щодо своєчасної підготовки проекту бюджету на 2003 рік

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 25.07.2002 № 537

 м. Івано-Франківськ

Про заходи щодо своєчасної
підготовки проекту
бюджету на 2003 рік

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, постанови Верховної Ради України "Про основні напрямки бюджетної політики на 2003 рік" та з метою забезпечення своєчасного внесення проектів місцевих бюджетів області на 2003 рік:

1. Головному фінансовому управлінню довести до головних розпорядників бюджетних коштів обласного бюджету інструкції щодо підготовки бюджетних запитів згідно з типовою формою, визначеною Міністерством фінансів України та з урахуванням особливостей складання проекту обласного бюджету.

2. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету:

- організувати складання бюджетних запитів згідно з вимогами інструкції;

- переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги витрат, необхідних для забезпечення діяльності установ, проведення заходів у розрізі кодів функціональної і економічної класифікації та з відповідними обгрунтуваннями подати для узагальнення головному фінансовому управлінню у визначені ним терміни.

3. В основу формування проектів місцевих бюджетів покласти напрями бюджетної політики, розроблені відповідно до Конституції України, статті 33 Бюджетного Кодексу України, положень послань Президента України до Верховної Ради України "Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічного і соціального розвитку на 2000-2004 роки" та "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки".

4. Виходячи з необхідності досягнення реальності та збалансованості показників місцевих бюджетів, розв'язання інших ключових завдань, визначених основними напрямками бюджетної політики на 2003 рік, всім учасникам бюджетного процесу:

- забезпечити формування їх дохідної частин, виходячи з чинного податкового законодавства з урахуванням необхідності розширення і зміцнення доходної бази та рівня доходів, отриманих за минулі роки;

- вжити заходів до істотного зниження темпів зростання заборгованості з платежів до бюджету,

- перевести програми та заходи, що не є пріоритетними, на часткове і повне самофінансування;

- обмежити обсяги капітальних вкладень мінімально необхідними розмірами з їх спрямуванням, насамперед, на завершення будівництва об'єктів;

- продовжити роботу по оптимізації структури та чисельності підвідомчих бюджетних установ і організацій, опрацювати можливості розширення надання ними платних послуг;

- посилити роль головних розпорядників коштів в управлінні бюджетними коштами з метою недопущення взяття бюджетних зобов'язань, незабезпечених бюджетними призначеннями;

- застосувати прозору систему розподілу міжбюджетних трансфертів між бюджетами місцевого самоврядування, яка базуватиметься на об'єктивних показниках і критеріях, та проведення широкого її обговорення на стадії формування проектів бюджетів.

5. З метою узгодження ключових питань, пов'язаних із складанням, розглядом та затвердженням місцевих бюджетів на 2003 рік, виходячи з необхідності погодження загальнодержавних і регіональних інтересів та створення відповідних умов для подальшого економічного зростання:

- утворити робочу групу у складі згідно з додатком;

- надати право голові робочої групи, першому заступнику начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Г.Карп залучати до її роботи спеціалістів відповідних служб облдержадміністрації і керівників місцевих органів влади та самоврядування.

6. Всім учасникам бюджетного процесу забезпечити затвердження місцевих бюджетів в терміни, визначені статтею 77 Бюджетного кодексу України.

7. Головам райдержадміністрацій і міським головам:

при формуванні місцевих бюджетів неухильно дотримуватись положень Бюджетного кодексу України;

забезпечити проведення семінарів щодо принципів їх формування і виконання з головами відповідних рад і працівниками, персонально закріпленими для участі у підготовці та проведенні у встановлені строки сесій по затвердженню місцевих бюджетів на 2003 рік;

направити графіки проведення цих семінарів та сесій міських (міст обласного значення), районних, міських (міст районного значення), селищних та сільських рад з питань затвердження місцевих бюджетів на 2003 рік головному фінансовому управлінню облдержадмінісрації не пізніше двох робочих днів після офіційного оприлюднення Закону про Державний бюджет України.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І.Зварича.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк
Додаток
до розпорядження облдержадміністрації
від 25.07.2002 № 537

Склад робочої групи
для формування проекту бюджету області на 2003 рік

Галина Карп

пертий заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації, керівник групи

Володимир Сірецький

голова постійної комісії з питань бюджету обласної ради, заступник керівника групи

Галина Маркевич

заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації, секретар групи

Члени робочої групи:

Олександр Джура

 начальник управління освіти та науки облдержадміністрації

Іван Кавчак

 начальник фінансового управління Калуської райдержадміністрації

Ганна Карась

 начальник управління культури облдержадміністрації

Роман Козелківський

 заступник начальника головного фінансового управління облдержадміністрації

Любов Костів

 начальник фінансового управління Івано-Франківського міськвиконкому

Юрій Півнєв

 начальник головного управління економіки, промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації

Іван Підлетейчук

 голова Косівської райдержадміністрації

Роман Сушко

 Калуський міський голова

Іван Шовковий

начальник головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Михайло Яворський

начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації

25.07.2002 00:00