Розпорядження від 2002-07-22. № 521

Про комплексну програму соціально-медичного забезпечення ветеранів війни в області на період до 2005 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 22.07.2002. № 521

м. Івано-Франківськ

Про комплексну програму
соціально-медичного забезпечення ветеранів
війни в області на період до 2005 року

На виконання Указу Президента України від 08 травня 2002 року №442/2002 "Про Державну комплексну програму соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року" та з метою поліпшення соціально-медичного обслуговування ветеранів війни:

1. Затвердити комплексну програму соціально-медичного забезпечення ветеранів війни в області на період до 2005 року (далі - програма) (додається).

2. Головам райдержадміністраціям, міським головам:

- розробити відповідні територіальні заходи на виконання згаданої програми;

- при формуванні місцевих бюджетів враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів програми.

3. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації (М. Яворський):

- забезпечити координацію робіт, пов'язаних з виконанням програми;

- при поданні бюджетних запитів головному фінансовому управлінню о6лдержадміністрації (М.Логін) враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів програми.

4. контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням облдержадміністрації від 22.07.2002 № 521

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціально-медичного забезпечення ветеранів війни в області на період до 2005 року

Питання соціально-медичного забезпечення ветеранів війни є надзвичайно актуальними, що зумовлено загальними демографічними процесами та характеристиками здоров'я окремих вікових груп.

На сьогодні в Україні чисельність ветеранів війни становить близько 4,57 млн. чоловік, у тому числі учасників бойових дій - майже 555,3 тис. чоловік (серед них учасників бойових дій в Афганістані -135,6 тис. чоловік), інвалідів війни - 320,6 тис. чоловік (серед них інвалідів з числа учасників бойових дій в Афганістані - 4,2 тис. чоловік), а також учасників війни -3,2 млн. чоловік. Із загальної чисельності цих осіб люди похилого віку становлять 4,43 млн. чоловік або 96,9 відсотка.

За результатами наукових досліджень Інституту геронтології Академії медичних наук України однією з найважливіших характеристик здоров'я ветеранів війни є високий рівень захворюваності та зниження їх фізичних можливостей. Хвороби у більшості з них набувають хронічного і обтяжливого характеру, з частими загостреннями та ускладненнями основного процесу, атиповим перебігом і тривалим періодом одужування. Так, у середньому кожна літня людина має 4-5 хронічних захворювань, кожна друга - потребує обов'язкового щорічного реабілітаційного лікування, кожна третя – стаціонарної медичної допомоги, кожна четверта - самостійно не виходить за межі своєї оселі, кожна п'ята - не може самостійно виконувати гігієнічні процедури, кожна десята - викликає швидку медичну допомогу більше 10 разів на рік, 20 відсотків осіб віком понад 80 років потребують постійної психіатричної допомоги.

Погіршення стану здоров'я літніх людей має відображення у віковій структурі інвалідизації населення. Серед осіб з обмеженими фізичними можливостями частка людей пенсійного віку більша, ніж серед первинно визнаних інвалідами, і становить від 54 до 86 відсотків.

Переважна більшість серед них (62,7 відсотка) мають другу групу інвалідності, першу - 23,1, третю - 14,2 відсотка.

Основними захворюваннями, які призводять до інвалідності, є захворювання системи кровообігу, новоутворення, травми, отруєння та деякі наслідки дії зовнішніх чинників, хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини, нервової системи.

Старіння ветеранів війни, погіршення стану їх здоров'я і зниження здатності до самообслуговування створює певні проблеми економічного, медичного та соціального характеру, розв'язання яких потребує державної допомоги.

Добробут ветеранів війни залежить від розміру пенсії, якості харчування, своєчасного надання повноцінної медичної допомоги, організації догляду за ними тощо.

Розв'язання нагальних проблем ветеранів війни зумовило прийняття Державної комплексної програми соціально-медичного забезпечення ветеранів війни на період до 2005 року (далі - Програма), що спрямована на поліпшення стану їх здоров'я, оптимізацію системи соціально-медичної допомоги, задоволення соціальних та культурних потреб, стимулювання громадської активності.

Мета Програми

Метою Програми е розроблення заходів, спрямованих на збереження і зміцнення здоров'я ветеранів війни, забезпечення доступної медичної допомоги та підвищення рівня їх життя.

Програма розрахована на період до 2005 року і має бути покладена в основу державної політики у сфері поліпшення становища ветеранів війни.

Основні завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

- визначення і задоволення потреб ветеранів війни у соціально-медичній допомозі;

- створення умов для підтримання здоров'я і активного довголіття на рівні сучасних досягнень науки, соціальної адаптації та соціальної активності;

- підвищення кваліфікації медичних працівників з питань особливостей надання медичної допомоги ветеранам війни;

- впровадження сучасних ефективних заходів, спрямованих на профілактику захворювань і надання ветеранам війни сучасних видів медичної допомоги, забезпечення їх засобами лікування та реабілітації;

- пропаганда в засобах масової інформації шанобливого ставлення до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховання у молоді почуття поваги до них, створення належних умов проживання ветеранів війни.

Заходи
щодо виконання комплексної програми соціально-медичного забезпечення ветеранів війни в області на період до 2005 року

І. Поліпшення здоров'я ветеранів війни

1. Забезпечувати виконання затверджених норм витрат на харчування, медикаменти та м’який інвентар у палатах для інвалідів війни.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
постійно

2. Забезпечувати пріоритетне фінансування палат для інвалідів війни та вживати заходів до оптимізації та ефективного використання мережі закладів, що забезпечують медичне обслуговування ветеранів війни.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
постійно

3. Створити автоматизовану систему обліку та аналізу медичного і матеріально-технічного забезпечення палат для інвалідів

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2003-2005 роки

4. Продовжувати впровадження в лікувально-профілактичних закладах сучасних засобів діагностики, профілактики, лікування основних захворювань, викликаних віком, та реабілітації осіб з такими захворюваннями.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
постійно

5. Організовувати надання кваліфікованої медичної допомоги ветеранам війни, які проживають у сільській місцевості, силами сімейних лікарів, дільничних терапевтів та виїзних спеціалізованих діагностичних, консультаційних і стоматологічних бригад.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
постійно

6. Забезпечувати максимальну повноту профілактичних оглядів ветеранів війни з метою раннього виявлення патології очей та її своєчасного лікування.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
постійно

7. Впроваджувати систему профілактики, ранньої діагностики, лікування та реабілітації психічних розладів у ветеранів війни, що виникають внаслідок ураження судин головного мозку.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
постійно

8. Забезпечувати лікування та оздоровлення щороку інвалідів війни у палатах для інвалідів війни.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
постійно

9. Забезпечувати обласні, міські та центральні районні лікарні спеціальним обладнанням і основними засобами догляду за тяжко і хронічно хворими ветеранами війни.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
постійно

10. Створити мережу пунктів прокату засобів догляду за тяжко- і хронічно хворими ветеранами війни.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
 2002 рік

 11. Забезпечувати ветеранів війни кардіостимуляторами, слуховими апаратами, ендопротезами суглобів, іншими імплантатами, а також надання їм послуг із зубопротезування відповідно до законодавства.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
постійно

II. Основні заходи щодо вдосконалення соціального обслуговування ветеранів війни

1. Забезпечувати спрямування гуманітарної допомоги госпітальним палатам для інвалідів війни та військовим медичним закладам.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2002-2005 роки

2. Пропагувати шанобливе ставлення до людей старшого покоління, їх воєнних та трудових заслуг, виховувати у молоді почуто повага до них. Організувати серію відповідних теле- і радіопередач.

  Управління у справах преси та інформації, головне управління праці та соціального захисту населення, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2002-2005 роки

3. Створювати умови для розвитку волонтерського руху на базі місцевих рад ветеранів війни.

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми
2002-2005 роки

4. Продовжувати роботу зі створення мережі аптек для забезпечення ветеранів війни ліками за цінами виробників.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми
2002-2005 роки

5. Забезпечувати взаємодію регіональних служб соціального захисту та закладів охорони здоров'я з Товариством Червоного Хреста України щодо догляду та медичного обслуговування ветеранів війни.

  Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласне товариство Червоного Хреста України
постійно
22.07.2002 00:00