Розпорядження від 2002-04-11. № 269

Про затвердження заходів щодо виконання обласної комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки

Розпорядження
від 11.04.2002 р. № 269

м. Івано-Франківськ

Про затвердження заходів щодо
виконання обласної комплексної
програми “Здоров’я нації” на
2002-2011 роки

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2002 року № 14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров'я нації” на 2002-2011 роки”, а також з метою зміцнення здоров'я населення, збереження працездатності, поліпшення демографічної ситуації та підвищення ефективності медико-санітарної допомоги:

1. Затвердити заходи щодо виконання обласної комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки та склад обласної координаційної ради для реалізації цих заходів (додаються).

2. Управлінням облдержадміністрації, райдержадміністраціям, міськвиконкомам забезпечити неухильне виконання заходів затвердженої програми в межах виділених асигнувань та щороку до 01 листопада подавати управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації інформацію про проведену роботу.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням облдержадміністрації
від 11.04.2002 р. № 269

Заходи
щодо виконання обласної комплексної програми “Здоров'я нації” на 2002 - 2011 роки

1. Державна політика у сфері охорони здоров'я.

1.1. Упорядкувати мережу, удосконалити структуру і функції закладів охорони здоров'я відповідно до потреб населення міської й сільської місцевості.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2002 рік

1.2. Створити ефективну систему фінансування охорони здоров’я, джерелом якого повинні бути бюджетні кошти, внески на соціальне медичне страхування та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.

Головне фінансове управління,
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2004 роки

1.3. Здійснити заходи щодо децентралізації управління в галузі охорони здоров’я, сприяти медичній практиці на підприємницьких засадах, впровадженню та створенню ринкових механізмів регулювання та функціонування галузі, створення умов для здорової конкуренції між закладами охорони здоров'я всіх форм власності.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Постійно

1.4. Створити єдину систему інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я із широким використанням комп'ютерної техніки, уніфікацією методів і засобів інформування, розвитком інформаційних мереж, використанням системи наукової медичної інформації, удосконаленням медико-статистичної служби.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області
2004 рік

1.5. Забезпечити сучасними телекомунікаційними засобами та обладнанням відділення планової та невідкладної допомоги, станцій швидкої допомоги.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2004-2005 роки

1.6. Удосконалити організаційні форми діяльності, методи керівництва та господарювання із застосуванням економічних важелів у галузі охорони здоров’я, узгоджуючи їх із законодавством про місцеве самоврядування.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

1.7. Широко пропагувати кращий досвід роботи з реформування системи охорони здоров’я, роз'яснювати його мету і шляхи здійснення.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах преси та
інформації облдержадміністрації
Постійно

1.8. Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із врахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

1.9. Створити систему моніторингу здоров'я населення для визначення реальної потреби в лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних закладах, медичних кадрах, лікарських спеціальностях та гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2003 рік

1.10. Розробити та впровадити систему дієвої просвіти населення щодо активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя шляхом формування традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою і спортом для збереження здоров'я й активного довголіття.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах фізичної культури та спорту,
управління у справах преси та інформації облдержадміністрації
рік

2. Покращення умов для виживання і підвищення якості життя. Здоров'я жінок.

2.1. Створити координаційну раду у справах жінок на громадських засадах.

Управління у справах сім'ї та
молоді облдержадміністрації
2002 рік

2.2. Забезпечити здійснення державної політики з питань профілактики онкогінекологічної патології та раку молочної залози.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

2.3. Розробити й впровадити інформативні скринінгові програми раннього виявлення гінекологічних захворювань у жінок, ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

2.4. Запровадити регіональні реєстри вродженої та спадкової патології та забезпечити розроблення галузевої програми щодо їх профілактики.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2003-2011 роки

2.5. Продовжити роботу з організації консультативних центрів і кабінетів медичної генетики, забезпечити їх необхідними реактивами та обладнанням для проведення сучасних медико-генетичних досліджень.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

2.6. Розробити і впровадити стандарт ведення вагітності, пологів та профілактики перинатального інфікування у вагітних - носіїв бактеріальних і вірусних інфекцій з урахуванням міжнародного стандарту.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2006 роки

2.7. Створити на базі провідних родопомічних закладів відділення акушерської реанімації та спеціалізовані бригади для надання невідкладної акушерської допомоги, забезпечивши їх необхідним обладнанням і транспортними засобами.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

2.8. Провести реструктуризацію мережі лікувально-профілактичних закладів, що задіяні в медичному обслуговуванні жінок, довести кількість ліжок до світових стандартів: провести спеціалізацію ліжкового фонду для жінок відповідно до рівня надання медичної допомоги з урахуванням структури захворюваності.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2004 роки

2.9. Розширювати мережу перинатальних центрів, створити в них умови для забезпечення догляду матерів, грудного вигодовування, запобігання внутрішньолікарняним інфекціям.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

2.10. Розширити функції центрів і кабінетів планування сім’ї, започаткувати створення центрів жіночого здоров’я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

2.11. Розробити та здійснити заходи щодо розширення профілактичних, лікувально-діагностичних та реабілітаційних технологій, спрямованих на оздоровлення жінок, починаючи з дитячого віку.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

2.12. Забезпечити рівноцінний доступ населення до служб репродуктивного здоров’я, планування сім'ї, медико-генетичного консультування, медичної допомоги жінкам під час вагітності і пологів.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

2.13. Розробити і впровадити довгостроковий моніторинг здоров'я жінок, що становлять групи підвищеного ризику з репродуктивного здоров`я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2006 роки

3. Здоров'я дітей і молоді.

3.1. Забезпечити створення належних умов для зміцнення фізичного, психічного та соціального благополуччя дітей і підлітків, розширення їх доступу до спортивних і оздоровчих закладів, молодіжних клубів.

Управління у справах сім’ї та молоді,
управління з питань фізичної культури і спорту,
управління охорони здоров'я облдержадміністрації
2002-2011 роки

3.2. Вжити заходів щодо забезпечення дітей і підлітків на пільговій основі якісними харчовими продуктами та чистою питною водою з організацією загального харчування в дошкільних закладах, школах, професійно-технічних училищах.

Управління освіти та науки,
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

3.3. Розробити і впровадити медико-профілактичні заходи щодо адаптації дітей до навчального та психоемоційного навантаження у школах нового типу (гімназії, ліцеї тощо).

Управління освіти та науки,
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2007 роки

3.4. Визначити і впровадити нові підходи до організації профілактичних оглядів та диспансерного нагляду за дітьми і підлітками, реалізації ефективних скринінгових програм виявлення найбільш поширеної патології у дітей та підлітків, превентивних діагностичних технологій.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

3.5. Забезпечити із врахуванням регіональних можливостей поступовий перехід до системи медичної допомоги дітям за принципом лікаря загальної практики.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

3.6. Визначити і впровадити нові підходи до створення системи медико-соціального патронажу сім'ї, передбачивши інтеграцію соціальної та педіатричної допомоги дітям.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах сім’ї та молоді,
головне управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації
2010-2011 роки

3.7. Продовжувати роботу щодо підвищення якості оздоровлення дітей і молоді із залученням до активних занять фізкультурою і спортом.

Управління у справах сім'ї та
молоді,
управління з питань фізичної культури і спорту,
управління освіти та науки,
управління з питань преси та
інформації облдержадміністрації
2002-2011 роки

3.8. Здійснити заходи щодо оптимізації системи надання медичної допомоги підліткам, передбачивши передачу їх під нагляд дитячих поліклінік.

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки
облдержадміністрації
2003-2011 роки

3.9. Вжити заходів щодо забезпечення дітей та підлітків ліками при амбулаторному лікуванні на пільговій основі.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

3.10. Підготувати та затвердити програму розвитку позашкільної діяльності учнів різних вікових категорій, впровадити її у розклад районних та сільських позашкільних закладів.

Управління освіти та науки
облдержадміністрації
2002-2004 роки

3.11. Впровадити у діяльність лікувально-профілактичних закладів сучасні медико-організаційні та інформаційні технології.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

3.12. Забезпечити атестацію та функціонування клінік, “дружніх до молоді”, та лікарень, “доброзичливих до дитини”. Удосконалити діяльність центрів медико-соціальної реабілітації неповнолітніх.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах сім’ї та молоді,
головне управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації
Постійно

Здійснити заходи щодо розширення надання медичної допомоги дітям сільської місцевості та наближення до них спеціалізованої допомоги з обов'язковим впровадженням методів дистанційної діагностики.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

3.14. Розробити і впровадити форми перепідготовки педіатрів для роботи лікарем загальної практики.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2003-2011 роки

4. Здоров'я працюючого населення.

4.1. Розробити комплекс заходів щодо зниження рівня професійної захворюваності в усіх галузях промисловості і в сільському господарстві, де є шкідливі виробничі чинники.

Управління охорони здоров’я,
головне управління праці та соціального захисту населення,
головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва облдержадміністрації
2002-2005 роки

4.2. Науково обґрунтувати, розробити і здійснити на промислових підприємствах заходи медичної, психофізіологічної та психогігієнічної реабілітації професійної дієздатності робітників.

Управління охорони здоров’я,
головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації
2002-2011 роки

4.3. Забезпечити координацію роботи органів виконавчої влади, громадських організацій, які здійснюють нагляд за умовами праці і дотриманням гігієни та безпеки праці.

Управління охорони здоров’я,
головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
Постійно

Удосконалити організацію санаторно-курортного оздоровлення працюючих, відновити цеховий принцип їх медичного обслуговування, заборонити закриття санаторіїв-профілакторіїв.

Управління охорони здоров’я,
головне управління праці та соціального захисту населення,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації
2002-2005 роки

4.5. Створити безпечні умови праці в сільському господарстві шляхом здійснення системних заходів щодо зниження ризику для здоров'я працюючих.

Головне управління сільського
господарства і продовольства, управління охорони здоров’я,
головне управління праці та
соціального захисту населення облдержадміністрації
Постійно

4.6. Удосконалити Національний та регіональний реєстри професійних захворювань з метою обґрунтування заходів щодо зниження рівня професійної захворюваності.

Управління охорони здоров’я,
головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
2002-2005 роки

4.7. Розробити і впровадити сучасні комп'ютерні інформаційні технології для проведення моніторингу стану виробничого середовища й оцінки здоров’я працюючого населення.

Головне управління праці та
соціального захисту населення,
управління охорони здоров'я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

4.8. Створити умови для відпочинку, проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять у режимі робочого дня, післятрудового відновлення, профілактичних занять фізкультурно-спортивного спрямування.

Управління з питань фізичної культури і спорту,
управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

5. Збереження здоров'я в старості.

5.1. Забезпечувати пріоритетність у наданні медичної допомоги ветеранам праці, війни та інших категорій громадян, визначених законодавством.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

5.2. Розширити мережу закладів із надання медико-соціальної допомоги особам, що вийшли з працездатного віку, за рахунок лікарень усіх рівнів, а також закладів, які надають допомогу особам похилого віку.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

5.3. Створити при сільських амбулаторіях, дільничних лікарнях, поліклініках пункти прокату основних засобів догляду за важкими і хронічно хворими та інвалідами літнього віку.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

5.4. Розвивати мережу державних та комунальних спеціалізованих аптек для ветеранів війни, ветеранів праці та інших громадян похилого віку.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

5.5. Створити сімейні лікарські амбулаторії в міських мікрорайонах та сільських населених пунктах із метою наближення первинної медико-санітарної допомоги до осіб похилого і старечого віку.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

6.Кращі можливості для інвалідів.

6.1. Створити реабілітаційні ради, які б координували заходи з медичної реабілітації хворих та інвалідів.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2003 роки

6.2. Створити можливості для отримання дітьми-інвалідами повноцінної загальної середньої освіти, посилити контроль за повнотою та якістю виконання шкільної програми в умовах їх домашнього навчання і в загальноосвітніх школах з метою забезпечення їх соціальної адаптації.

Управління освіти та науки
облдержадміністрації
Постійно

6.3. Розширити можливості творчого та фізичного розвитку, сприяти позашкільному навчанню дітей-інвалідів, а також отриманню вищої та середньої освіти в загальних навчальних закладах за державним замовленням.

Управління освіти та науки
облдержадміністрації
Постійно

6.4. Сприяти розвитку мережі центрів реабілітації дітей-інвалідів. Розробити комплексну програму медичної, психопедагогічної та соціальної реабілітації та адаптації дітей-інвалідів у суспільстві.

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки
облдержадміністрації
2002-2006 роки

7. Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби.

7.1. Створити кардіореєстр хворих на інфаркт міокарда за результатами обстеження та лікування.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

7.2. Розробити та впровадити стандарти надання профілактичної, діагностичної, лікувальної, соціальної та реабілітаційної допомоги кардіологічним хворим.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

7.3. Удосконалити медико-соціальну систему реабілітації хворих, що перенесли інфаркт міокарда, інсульт, операції на серці та судинах.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

8. Боротьба з раком.

8.1. Зміцнити матеріально-технічну базу онкологічних закладів шляхом придбання діагностичної апаратури, сучасних апаратів для променевої терапії, гамма-терапевтичних препаратів, які відповідають вимогам МАГАТЕ, систем планування опромінення хворих, пристроїв для їх позиціювання тощо.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2005 роки

8.2. Проводити аналіз віддалених результатів щодо заходів профілактики онкологічних захворювань на всіх рівнях.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

8.3. Розробити і впровадити стандарти діагностики, лікування та реабілітації онкологічних хворих і забезпечити їх дотримання лікувально-профілактичними закладами.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2003-2011 роки

8.4. Забезпечити функціонування Центрального та регіонального канцер-реєстрів.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

8.5. Створити мережу хоспісів для симптоматичного лікування онкологічних хворих у термінальній стадії.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2005 роки

8.6. Розробити програму санітарної просвіти населення з усіх аспектів онкологічної захворюваності.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації
2002-2003 роки

9. Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканини.

9.1. Проводити моніторинг захворюваності на хвороби крові, в тому числі на злоякісні захворювання кровотворної та лімфоїдної тканини і смертності від них.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

9.2. Розробити і впровадити сучасні стандартні схеми діагностики та лікування.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
рік

9.3. Забезпечувати гематологічні відділення лабораторним устаткуванням та реактивами для сучасної діагностики гемобластозів.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

9.4. Розробити і впровадити програму проведення скринінгових обстежень, діагностичних та лікувальних заходів у групах ризику на анемію.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2005 рік

10. Цукровий діабет.

10.1. Забезпечити 100-відсоткове охоплення диспансерним наглядом хворих на цукровий діабет та його ускладнення.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

10.2. Забезпечити всіх хворих на цукровий діабет засобами, необхідними для введення інсуліну та здійснення самоконтролю.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

10.3. Впровадити ефективне лікування хворих на цукровий діабет та його ускладнення сучасними методами на всіх рівнях надання медичної допомоги.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2003 роки

10.4. Створити Державний реєстр хворих на цукровий діабет, проводити довгостроковий моніторинг стану його здоров’я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2003 роки

10.5.Забезпечити заклади охорони здоров’я необхідними засобами лікування ендокринологічних хворих, діагностики ендокринологічних захворювань, необхідним лабораторним устаткуванням.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми
Постійно

11. Алергія та бронхіальна астма.

11.1. Сприяти виробництву харчових продуктів з урахуванням потреб хворих на алергію.

Головне управління сільського господарства та
продовольства
облдержадміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми
Постійно

11.2. Проводити просвітню роботу серед хворих та членів їх сімей з питань само- та взаємодопомоги при ускладненнях алергічних хвороб.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

12. Стоматологічна захворюваність.

12.1. Розробити регіональну програму профілактики стоматологічних захворювань.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2003 роки

12.2. Організувати спеціалізовані служби (міжрегіональні центри) для людей зі стоматологічною патологією.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
рік

12.3. Проводити наукові дослідження з питань розроблення ефективних засобів, методів профілактики, діагностики, лікування стоматологічних захворювань та впровадити їх результати у практику охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

13. Нещасні випадки, травми та отруєння.

13.1. Забезпечити аварійно-рятувальні та протипожежні служби спеціальними автотранспортними засобами, обладнанням, підготовленими кадрами.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2003 роки

13.2. Розробити перелік медичного оснащення притрасових закладів охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2002 роки

13.3. Відкрити лікарню швидкої та невідкладної допомоги в області.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

13.4. Удосконалити роботу цілодобових травмпунктів, забезпечити їх відповідним оснащенням, апаратурою, регламентувати обсяг допомоги та штати, уніфікувати систему обліку різних видів травм.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2003 роки

14. Скорочення поширеності психічних розладів, самогубств, алкоголізму та наркоманії.

14.1. Створити систему державного захисту населення від непрофесійного лікування психічно хворих, шкідливого впливу рекламних заходів, загрозливих для здоров'я масових оздоровчих сеансів, а також пов'язаних із заподіянням шкоди здоров'ю відправ релігійного культу.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2004 роки

14.2. Створити систему превенції суїцидів в області, насамперед для підлітків і молоді, шляхом створення кризових стаціонарів у загальносоматичних лікарнях.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2005 рік

14.3. Забезпечити надання належної медико-психологічної допомоги дітям та підліткам із граничними психічними розладами.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

14.4. Впровадити сучасні методи профілактики суспільно небезпечних дій хворих на розлади психіки та поведінки.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

14.5. Розгорнути мережу медичних закладів для надання медико-соціальної допомоги особам із тяжкими хронічними психічними розладами.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

15. Скорочення поширеності інфекційних хвороб.

15.1. Вжити заходів до досягнення належного рівня охоплення населення імунізацією, здійснення лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходів. Налагодити своєчасне і в повному обсязі забезпечення закладів охорони здоров’я імунобіологічними препаратами для проведення включених до календаря профілактичних щеплень.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

15.2 Розмежувати права та обов'язки закладів охорони здоров’я усіх форм власності, визначити механізм їх взаємодії у разі надання медичної допомоги хворим на венеричні захворювання, в тому числі в проведенні лабораторних досліджень захворювань, що передаються статевим шляхом.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

15.3. Розробити заходи щодо удосконалення системи державного епідеміологічного нагляду за вірусними гепатитами та їх профілактики.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002 рік

15.4. Забезпечити ефективну роботу з ліквідації вогнищ сказу природного типу шляхом проведення якнайповнішої широкомасштабної імунізації диких тварин із застосуванням приманювальної пероральної антирабічної вакцини.

Управління державної
ветеринарної медицини
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

15.5. Проводити постійний моніторинг загальної захворюваності і смертності від інфекційних хвороб.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
Постійно

15.6. Залучати працівників телебачення і радіомовлення до роботи з пропаганди питань профілактики інфекційних та паразитарних хвороб.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах преси та
інформації
облдержадміністрації
Постійно

15.7. Поліпшити матеріальну базу інфекційних лікарень, у тому числі протитуберкульозних лікувально-профілактичних закладів, їх оснащення сучасними засобами діагностики та лікування.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

15.8. Забезпечувати медичні установи одноразовим інструментарієм.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

16. Охорона здоров'я постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС.

16.1. Удосконалити мережу спеціалізованих медичних закладів, диспансерів, центрів для надання медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління охорони здоров’я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації
2002 рік

16.2. Розробити програми діяльності спеціалізованих медичних закладів, диспансерів, центрів для надання медико-санітарної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління охорони здоров’я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи облдержадміністрації
2002-2011 роки

16.3. Розробити додаткові заходи щодо розвитку державної служби медицини катастроф.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002 рік

16.4. Забезпечити функціонування Національного реєстру потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2011 роки

17. Формування здорового способу життя.

17.1. Створити і впровадити в повсякденну практику заходи соціально-економічного стимулювання і підтримки здорового способу життя.

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки, головне управління праці та
соціального захисту населення,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку підприємництва облдержадміністрації
Постійно

17.2. Оптимізувати мережу, структуру, кадровий потенціал, матеріально-технічну базу, сучасне обладнання та розробити сучасні ефективні профілактичні технології служби формування здорового способу життя.

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки,
управління культури
облдержадміністрації
Постійно

17.3. Створити матеріально-технічні передумови для проведення пропаганди медико-гігієнічних знань (випуск кіно- і відеофільмів, наукових посібників, науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань).

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки,
управління культури, управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації
Постійно

17.4. Розробити цільові комплексні програми зміцнення здоров'я:

- профілактики та подолання тютюнопаління;

- профілактики та подолання наркоманії, токсикоманій, алкоголізму;

- розвиток фізичної культури та організація дозвілля населення;

- статеве виховання населення;

- поліпшення харчування населення і підвищення якості харчових продуктів;

- поліпшення стану психічного здоров'я населення.

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки,
управління культури,
управління у справах преси та
інформації,
управління у справах фізичної культури та спорту,
головне фінансове управління,
управління у справах сім”ї та молоді,
облдержадміністрації,
управління юстиції в області
2002-2005 роки

18. Політика з питань довкілля та охорони здоров’я.

18.1. Розробити галузеві програми:

- оцінки впливу забруднення атмосферного повітря, води водойм та питної води, харчових продуктів на здоров'я населення;

- оцінки впливу на здоров'я населення забруднення ґрунту промисловими та побутовими відходами, пестицидами, а також комбінованої дії хімічних та радіоактивних речовин;

- боротьби з неінфекційними захворюваннями, пов'язаними зі шкідливим впливом чинників довкілля.

Управління охорони здоров'я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
головне управління сільського господарства та продовольства,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
2002-2011 роки

18.2.Розробити комплексні плани регенерації (рекультивації) та охорони місць захоронення і ліквідації промислових та побутових відходів.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
головне управління сільського господарства і продовольства ,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
2002-2005 роки

18.3. Переглянути перелік дозволених до збирання та заготівлі їстівних грибів та забезпечувати інформування населення про випадки отруєнь грибами через засоби масової інформації.

Управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
Постійно

18.4. Створити систему медико-екологічного моніторингу та інформаційну систему з питань стану довкілля.

Управління охорони здоров'я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
головне управління сільського господарства і продовольства,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
2002-2011 роки

18.5. Розробити регіональну програму з питань захисту довкілля.

Управління охорони здоров’я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
головне управління сільського
господарства та продовольства,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
2005 рік

18.6. Розробити систему медико-екологічного навчання, інформування населення з питань оздоровлення, адаптації, реабілітації в умовах техногенно-забрудненої зони.

Управління охорони здоров’я,
управління у справах преси та інформації
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
2002-2005 роки

18.7. Проводити координацію роботи державних органів, що здійснюють нагляд за охороною довкілля, дотриманням гігієни й безпеки праці та ліквідацією наслідків аварії.

Управління охорони здоров’я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
Постійно

18.8. Розробити скоординовані плани спільних досліджень і конструкторських робіт, пов'язаних з охороною довкілля.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
управління охорони здоров’я,
головне управління сільського
господарства і продовольства,
головне управління економіки,
промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
рік

19. Якість води.

19.1. Забезпечити розроблення нових технологій опріснення високомінералізованих вод і впровадження їх у практику водопостачання.

Головне управління сільського
господарства і продовольства, управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
Постійно

19.2. Забезпечувати оснащення лабораторій, відомчих і контролюючих організацій сучасною аналітичною апаратурою та реактивами для постійного контролю якості води.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

19.3. Здійснювати постійний державний санітарно-епідемічний нагляд за станом джерел водопостачання.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
обласна санепідстанція
Постійно

19.4. Ужити заходів щодо поліпшення якості питної води у містах за окремими показниками шляхом застосування на річкових водозаборах високоефективних реагентів.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

19.5. Забезпечити спільне функціонування державної інформаційної системи моніторингу довкілля та підсистеми спостереження за якістю природної питної води.

Управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

19.6. Переглянути та привести у відповідність до міжнародних норм вітчизняні стандарти щодо джерел водопостачання, якості питної води й технологій водоочищення.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
2002-2005 роки

19.7. Запровадити ефективні методи очищення питної води.

Обласне виробниче управління меліорації і водного господарства,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

20. Якість повітря.

20.1. Виділити категорії “зон пріоритетної уваги до боротьби із забрудненням повітряного басейну”

Управління екології та природних ресурсів в області райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002 рік

20.2. Розробити програми реструктуризації найбільш важливих галузей промисловості, підвищити рівень культури виробництва.

Головне управління економіки,
промисловості й розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
рік

20.3. Проводити сертифікацію устаткування підприємств щодо викидів, введення екологічних паспортів підприємств і санітарної атестації робочих місць незалежно від форми власності та видів господарювання.

Головне управління економіки,
промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

20.4. Забезпечити використання для проведення державного моніторингу обґрунтованих показників забруднення атмосферного повітря і принципів їх визначення, принципів оцінки сумарного забруднення атмосферного повітря і ступеня його небезпеки для людини, здійснення постійного перегляду стандартів у галузі охорони атмосферного повітря.

Управління охорони здоров’я,
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

20.5. Проводити державну санітарно-гігієнічну та екологічну експертизу проектних матеріалів, пов'язаних із будівництвом чи реконструкцією об'єктів - джерел забруднення атмосферного повітря.

Управління охорони здоров’я,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

20.6. Забезпечити ефективне використання пилогазовловлювальних пристроїв та додержання нормативів викидів в атмосферу.

Головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
Постійно

20.7. Проводити інвентаризацію джерел викидів.

Головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
Постійно

20.8. Підприємствам, організаціям, установам забезпечити здійснення постійного екологічного контролю за параметрами викидів автотранспортних засобів.

Головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

20.9. Поглибити вивчення впливу екологічних факторів на захворюваність хворобами шкіри у дорослих та алергодерматозами у дітей та підлітків.

Управління охорони здоров'я
облдержадміністрації
Постійно

20.10. Забезпечити відповідні установи сучасним устаткуванням, апаратурою й реактивами для визначення вмісту забруднюючих речовин у повітрі.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

21. Якість і безпека продуктів харчування.

21.1. Розробити комплексні заходи щодо поліпшення якості і безпеки харчових продуктів шляхом удосконалення технології їх виробництва, контролю якості й сертифікації.

Головне управління сільського
господарства і продовольства
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2003 рік

21.2. Запровадити обов'язкове маркування харчових продуктів, що містять генетично модифіковані інгредієнти.

Головне управління сільського
господарства і продовольства
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

21.3. Створити систему швидкого реагування на результати санітарно-гігієнічного моніторингу щодо негативного впливу харчування на стан здоров'я населення.

Управління охорони здоров’я,
головне управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002 рік

21.4. Забезпечити лабораторії, що здійснюють контроль за безпекою продовольчої сировини і харчових продуктів, необхідним сучасним обладнанням, реактивами, а також кадрами та медичними розробками з проведення випробовувань.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

21.5. Провести акредитацію лабораторій контролю безпеки продовольчої сировини і харчових продуктів.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2005 роки

21.6. Створити й запровадити уніфіковану систему гігієнічного контролю за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування.

Управління охорони здоров’я,
головне управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2003 рік

22. Поводження з відходами і боротьба із забрудненням ґрунту, водойм та підземних вод.

22.1. Створити і підтримувати банк даних щодо джерел забруднення земель пестицидами й агрохімікатами.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2005 роки

22.2. Створити систему спостереження й контролю за забрудненням земель залишковими пестицидами шляхом організації відомчих лабораторій при управліннях сільського господарства і продовольства.

Головне управління сільського
господарства і продовольства, облдержадміністрації
Постійно

22.3. Упорядкувати зберігання пестицидів та агрохімікатів, для чого побудувати склади у відповідних господарствах, провести їх паспортизацію.

Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації
2002-2005 роки

22.4. Розробити комплексні заходи, спрямовані на мінімізацію забруднення, відновлення довкілля та утилізацію небезпечних відходів.

Головне управління економіки, промисловості й розвитку підприємництва,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2003 роки

22.5. Забезпечити неухильне виконання міжгалузевих заходів, пов'язаних із захороненням радіоактивних відходів, визначення територій для захоронення й вирішення проблем, пов'язаних з об'єктом “Укриття” (на Чорнобильській АЕС).

Головне управління сільського господарства і продовольства,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

22.6. Прискорити будівництво полігонів захоронення й знешкодження токсичних відходів, ширше впроваджувати енергозберігаючі прогресивні технології переробки твердих та рідких відходів на основі біоконверсії мікроорганізмів.

Головне управління сільського господарства і продовольства ,
управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи,
головне управління економіки, промисловості і розвитку підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2004 рік

22.7. Організувати в області полігон для захоронення токсичних відходів сільськогосподарського виробництва.

Головне управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації
2005 рік

22.8. Забезпечити укомплектування штатів усіх господарств агрономами захисту рослин, їх систематичне навчання з питань регламентації застосування пестицидів і агрохімікатів, профілактики отруєнь пестицидами.

Головне управління сільського
господарства і продовольства облдержадміністрації
2005 рік

22.9. Здійснювати контроль за поводженням з відходами, у тому числі непридатними й забороненими пестицидами та агрохімікатами.

Головне управління сільського
господарства і продовольства, управління з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

22.10. Провести паспортизацію місць видалення відходів.

Управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2005 рік

22.11. Вирішити питання утилізації та захоронення токсичних промислових відходів, які зберігаються на території підприємств.

Головне управління економіки, промисловості й розвитку
підприємництва облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області
Постійно

22.12. Організувати роботу щодо будівництва, реконструкції та приведення полігонів твердих побутових відходів у відповідність до діючих норм і правил.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

22.13. Проводити інвентаризацію сміттєзвалищ.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

22.14. Розробити й упровадити комп'ютерні системи екологічного моніторингу місць утворення, зберігання та видалення відходів.

Управління екології та природних ресурсів в області
2002-2011 роки

22.15. Розробити систему заходів щодо посилення поточного і попереджувального державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об'єктами сільськогосподарського виробництва стосовно забруднення довкілля (води, повітря, ґрунту, продуктів харчування) пестицидами, агрохімікатами.

Обласна санепідстанція,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2004 рік

23. Екологія людини і населені пункти.

23.1. Розробити та науково обґрунтувати створення системи невідкладних заходів щодо забудови житлових районів, значного збільшення обсягів, темпів і якості житлового будівництва.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2004 рік

23.2. Розробити комплекс заходів щодо забезпечення екологічної безпеки та підтримки екологічної рівноваги на території області.

Управління екології та природних ресурсів в області
2005 рік

23.3. Спрямувати зусилля на реальну інтеграцію природоохоронної політики із стратегією соціально-економічного розвитку держави.

Управління екології та природних ресурсів в області
2002-2011 роки

23.4. Провести облік джерел іонізуючого ви промінювання у населених пунктах із визначенням меж санітарно- захисних зон і зон обмеження забудови та їх картографічним зображенням; розробити форми статистичної звітності щодо функціонування стаціонарних радіотехнічних об'єктів.

Управління екології та природних ресурсів в області
2005 рік

23.5. Установити нормативи терміну експлуатації основних будівельних конструкцій з урахуванням виду будівельних матеріалів.

Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації
2003 рік

23.6. Розробити й впровадити систему оснащення житлового фонду сучасним санітарно-технічним обладнанням

Управління капітального
будівництва
облдержадміністрації
2003 рік

23.7. Прийняти Генеральні схеми планування території області.

Управління капітального будівництва
облдержадміністрації
2004 рік

23.8. Розробити відповідно до гігієнічних вимог комплексні плани упорядкування територій населених пунктів, насамперед промислових міст, передбачивши винесення екологічно небезпечних підприємств, організацію санітарно-захисних зон, розвиток водопостачання, каналізування, впровадження природоохоронних заходів та здійснення благоустрою міст.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2003 рік

23.9. Розробити регіональні програми зменшення наслідків екологічних проблем у промислових районах.

Головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2003 рік

23.10. Забезпечити сприятливі умови для життєдіяльності населення відповідно до санітарного законодавства, норм і правил планування й забудови населених місць та їх благоустрою.

Управління капітального
будівництва,
облдержадміністрації
2002-2011 роки

23.11. Проводити моніторинг стану акустичного забруднення населених пунктів.

Головне управління економіки, промисловості і розвитку
підприємництва
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
Постійно

23.12. Здійснювати заходи щодо реалізації завдань сталого розвитку населених пунктів, в тому числі впорядкування руху транзитного транспорту через населені пункти, створення в містах зон, вільних від автотранспорту.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

23.13. Провести санітарну класифікацію промислових підприємств і нормативів санітарно-захисних зон із врахуванням сучасних технологій та нових земельних відносин, здійснювати контроль за виконанням підприємствами заходів щодо організації і благоустрою санітарно-захисних зон та ведення господарської діяльності.

Управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2005 роки

23.14. Розробити програму інформаційного забезпечення управління розвитком населених пунктів на основі даних містобудівного кадастру.

Управління екології та природних ресурсів в області,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2005 роки

24. Фінансові ресурси охорони здоров'я та управління ними.

24.1. Під час формування бюджетів усіх рівнів передбачити поетапне збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я, виходячи з наявних фінансових ресурсів.

Головне фінансове управління облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

24.2. Забезпечити створення системи загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2002-2011 роки

24.3. Залучати громадські організації й населення до участі у здійсненні контролю за використанням та розподілом фінансових ресурсів на охорону здоров'я.

Обласний комітет профспілок
працівників охорони здоров’я
(за згодою)
2002-2011 роки

24.4. Розробити пропозиції щодо нормативно-правового врегулювання механізмів солідарної акумуляції коштів територіальних громад на розвиток охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2003 роки

24.5. Удосконалити механізми взаємодії у сфері охорони здоров'я між надавачами медичних послуг та органами виконавчої влади і місцевого самоврядування відповідних рівнів.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2010 роки

25. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД).

25.1. Формувати державну політику і стратегію в галузі охорони здоров’я на основі пріоритетного розвитку ПМСД і профілактичної спрямованості збереження і зміцнення здоров” я населення з максимальним залученням до їх реалізації органів виконавчої влади та працедавців.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

25.2. Затвердити типові табелі обладнання та устаткування ланок ПМСД, забезпечити їх необхідними приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною апаратурою тощо.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2005 рік

25.3. Забезпечити поступове переведення роботи всіх ланок ПМСД на засади сімейної медицини, створити мережу закладів сімейних лікарів у міській та сільській місцевості.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2010 роки

26. Спеціалізована й стаціонарна медична допомога.

26.1. Сприяти розвитку стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги, розширити мережу денних і стаціонарів удома, закладів (відділень) медико-соціальної допомоги, хоспісів тощо.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

26.2. Забезпечити оптимальний перерозподіл та функціональну диференціацію ліжкового фонду шляхом організації лікарень (відділень) для надання екстреної медичної допомоги, планового лікування хронічних хворих, відновлювального лікування й реабілітації, медико-соціальної допомоги.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2003 рік

26.3. Визначити порядок і механізми взаємодії закладів медичної допомоги різних рівнів, наступності в наданні та одержання амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної, первинної й спеціалізованої допомоги.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2003 рік

26.4. Здійснити децентралізацію і автономізацію стаціонарів та всіх лікувально-профілактичних закладів вторинного і третинного рівнів, передбачивши сучасну ефективну систему їх, фінансування та оплати праці медпрацівників за виконаний обсяг та якість надання медичної допомоги.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2005 рік

26.5 Удосконалити порядок госпіталізації у стаціонарні заклади різних типів і рівнів.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2003 рік

26.6. Здійснювати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення стаціонарних закладів різних типів та рівнів з урахуванням їх, потреб, вимог медичної науки і гарантованого державою обсягу медичної допомоги.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Постійно

26.7. Створити центр трансплантації, забезпечити проведення наукових досліджень із проблем трансплантології.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
Івано-Франківська державна
медична академія
2010 рік

27. Медична допомога сільському населенню.

27.1. Розробити регіональну програму поліпшення медичного обслуговування сільського населення.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2003 рік

27.2. З метою наближення кваліфікованої медичної допомоги до сільських жителів забезпечити розукрупнення сільських лікарських дільниць відповідно до нормативу, а також залежно від конкретних умов, передбачивши реорганізацію сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії сімейного лікаря.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2010 рік

27.3. З метою розвитку стаціонарозамінюючих форм медичної допомоги на селі, враховуючи особливості розселення сільського населення, передбачити організацію при амбулаторіях ліжок як для денного, так і цілодобового перебування.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2003 рік

27.4. Розширити мережу сільських медичних амбулаторій та укомплектувати її кадрами лікарів і середнього медичного персоналу, підготовленого з питань сімейної медицини.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2005 рік

27.5. Продовжити роботу щодо будівництва типових приміщень для сільських лікарських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів у селах.

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2002-2011 роки

27.6. Забезпечити подальше удосконалення виїзної консультативної допомоги.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
Постійно

27.7. Створити у складі поліклінічних відділень центральних районних лікарень діагностичні відділення.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
міськвиконкоми
2010 рік

27.8. Удосконалити систему управління охороною здоров’я сільського населення, створити систему забезпечення якості медичної допомоги.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2005 рік

27.9. Створити та забезпечити функціонування інформаційних систем, що віддзеркалюють обсяг, якість та доступність медичної допомоги сільським жителям.

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації
2005 рік

Комунальні служби для громадян з обмеженими можливостями.

28.1. Удосконалити мережу служб, яка здійснює медико-соціальне обслуговування (будинки-інтернати, територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян, відділення соціальної допомоги вдома тощо), розширити сферу їх діяльності.

Головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
2002-2011 роки

28.2. Розробити систему спільних заходів, які здійснюватимуться службами охорони здоров'я і соціального захисту з метою створення та ефективного використання соціальних ліжок для самотніх непрацездатних осіб.

Управління охорони здоров’я,
головне управління праці та соціального захисту населення
облдержадміністрації
2002-2011 роки

29. Підготовка медичних кадрів.

29.1. Реорганізувати систему планування та розподілу кадрового потенціалу на основі оптимального співвідношення “лікар-медичний працівник середньої ланки” у бік збільшення кількості середнього медичного персоналу.

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки,
головне управління праці та
соціального захисту населення
облдержадміністрації
2002-2011 роки

30. Розвиток інформаційного забезпечення

сфери охорони здоров'я.

30.1. Розробити програму інформатизації закладів охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002 рік

30.2. Створити інформаційно-аналітичні системи моніторингу та аналізу стану здоров’я населення, санітарно-гігієнічного стану та епідемічних ситуацій.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2010 рік

30.3. Впровадити систему електронного зв'язку в первинній ланці охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2008-2011 роки

30.4. Розробити і впровадити інформаційні комп'ютерні програми “Сімейна медицина”.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2005-2006 роки

30.5. Створити комплекс спеціалізованих Web-серверів та забезпечити надання інформаційних послуг населенню України через Інтернет.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2002-2005 роки

30.6. Впровадити сучасні патентно-ліцензійні та бібліотечні інформаційні комп'ютерні технології в обласних закладах охорони здоров'я.

Управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
2009 рік

31. Стратегія щодо досягнення здоров'я для всіх.

31.1. Утворити координаційну раду, поклавши на неї функції координації процесу розроблення та здійснення політики “Здоров’я для всіх” в області.

Управління облдержадміністрації
2002 рік

32. Міжнародне співробітництво та партнерство.

32.1. Забезпечити охорону та покращення стану довкілля, виховання та пропаганду здорового способу життя, участь у міжнародних програмах (“Міста здоров'я”, “Школи здоров'я”, “СІНДІ”, “Європа без тютюну”, “Молодь за здоров'я” тощо).

Управління охорони здоров’я,
управління освіти та науки,
управління у справах преси та
інформації, управління у справах сім'ї та молоді, управління з питань фізкультури та спорту

11.04.2002 00:00