Розпорядження від 2002-01-31. № 52

Про премію імені Ярослава Лукавецького

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 31.01.2002 № 52

м.Івано-Франківськ

Про премію імені
Ярослава Лукавецького

З метою популяризації кращих творів мистецтва, архітектури і дизайну, піднесення їх ролі у духовному відродженні та естетичному вихованні:

1. Затвердити Положення про премію імені Ярослава Лукавецького, комісію з премії імені Ярослава Лукавецького та склад комісії (додаються).

2.  Управлінню культури облдержадміністрації (Г.Карась) щорічно при поданні головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (М.Логін) бюджетного запиту враховувати потребу в коштах на фінансування названої премії.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло ВишиванюкЗатверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 31.01.2002 № 52
м.Івано-Франківськ

Положення
про премію імені Ярослава Лукавецького

1. Премія імені Ярослава Лукавецького в галузі мистецтва та архітектури є найвищою в області відзнакою за вагомий внесок у розвиток образотворчого (живопис, скульптура, графіка), народного, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури і дизайну.

2. Премією імені Ярослава Лукавецького відзначають твори мистецтва і архітектури, виконані на найвищому професійному рівні, які стали мистецьким і духовним надбанням; утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність і стали видатною подією у мистецькому житті Прикарпаття.

3. Комісія з премії імені Ярослава Лукавецького в галузі мистецтва та архітектури після конкурсного відбору творів, поданих на здобуття премії таємним голосуванням, приймає рішення щодо кандидатур на присудження премії і передає його на розгляд голови обласної державної адміністрації. Присудження премії здійснюється розпорядженням обласної державної адміністрації.

4. На здобуття премії імені Ярослава Лукавецького подаються нові твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх двох років, але не пізніше , як за три місяці до їх висунення на здобуття премії.

5. Щорічно встановлюються дві премії у таких номінаціях:
- образотворче і народне мистецтво;
- архітектура і дизайн.

 Рішенням комісії премія може не присуджуватися.

6. Твори на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького представляють творчі спілки, об'єднання, товариства, громадські організації мистецького та просвітницького спрямування, управління культури й управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, навчальні мистецькі заклади, видавництва, редакції газет і журналів та ін.

7. Комісія проводить розгляд обговорення та оцінку творів, поданих на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького, у три конкурсні тури:

перший тур - попередній відбір творів і робіт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення і відкритого голосування;

другий тур - допущення творів і робіт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування, публікації в засобах масової інформації списку авторів і робіт, допущених до третього туру, аналіз матеріалів преси, відгуків і пропозицій, підготовка, в разі необхідності, експертних висновків;

третій тур - підсумкове обговорення творів і робіт, прийнятих шляхом таємного голосування, рішення щодо кандидатур на присудження премії імені Ярослава Лукавецького, подання його на розгляд голові обласної державної адміністрації та видання відповідного розпорядження облдержадміністрації.

8. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького твори і роботи, які у конкурсному відборі дійшли до третього туру.

9. Комісія приймає твори і роботи на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького з 2 січня до 10 березня поточного року.

10. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького, не може становити більше трьох осіб.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували адміністративні чи консультативні функції у конкретному проекті.

11. Премія імені Ярослава Лукавецького присуджується авторові чи виконавцеві один раз за життя.

12. Особам, удостоєним премії імені Ярослава Лукавецького, присвоюється звання лауреата вищезазначеної премії в галузі мистецтва та архітектури і вручається Диплом та Почесний знак лауреата.

13. Розпорядження обласної державної адміністрації про присудження премії оприлюднюється до 20 березня в засобах масової інформації.

14. Дипломи і Почесні знаки лауреатам премії вручає голова обласної державної адміністрації в день народження Ярослава Лукавецького на батьківщині митця у м.Снятині.

15. Лауреатам виплачується грошова премія, розмір якої визначається кожного року головою обласної державної адміністрації.

16. У разі відзначення премією Ярослава Лукавецького колективу авторів твору всім лауреатам видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова частина премії ділиться між ними порівну.Затверджено
розпорядженнямоблдержадміністрації
від 31.01.2002 № 52
м.Івано-Франківськ

Положення
про комісію з премії імені Ярослава Лукавецького

1. Комісія з премії імені Ярослава Лукавецького в галузі мистецтва, архітектури і дизайну є громадським органом, що підпорядковується голові обласної державної адміністрації, і утворена для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження премії імені Ярослава Лукавецького .

Рішення комісії про присудження премії імені Ярослава Лукавецького затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

3. Комісія для здійснення покладених на неї функцій:

- постійно відстежує мистецькі процеси на Прикарпатті, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвагоміші мистецькі надбання;

- приймає твори і роботи, подані на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького, стежить за дотриманням установленого порядку їх висунення;

- проводить розгляд, обговорення, оцінку творів і робіт, поданих на здобуття мистецької премії імені Ярослава Лукавецького та приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на її присудження;

- розробляє пропозиції щодо зразка Диплома та Почесного Знака лауреата премії імені Ярослава Лукавецького ;

- організовує вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам в урочистій обстановці;

- виплачує лауреатам грошові премії.

4. Комісія має право:

- утворювати експертні групи в галузі мистецтва, архітектури і дизайну;

- залучати до рецензування творів, поданих на здобуття премії, спеціалістів у галузі образотворчого, народно-ужиткового мистецтва, архітектури і дизайну;

- відряджати членів комісії та рецензентів для ознайомлення з творами монументального мистецтва та архітектури, поданих на здобуття премії.

5. Комісія утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та членів комісії.

Склад комісії формується за поданням голови комісії з числа авторитетних і відомих на Прикарпатті і в Україні митців.

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації терміном на 5 років. Протягом цього терміну може проводитися часткова ротація комісії.

6. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить її голова, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

Засідання комісії вважається правомочним у разі присутності на ньому не менше, як 2/3 її складу.

Рішення комісії про допущення творів і робіт першого та другого турів конкурсу приймається простою більшістю голосів, а рішення щодо кандидатур на присудження премії імені Ярослава Лукавецького не менше, ніж 3/4 голосів присутніх на засіданні членів комісії.

7. У третьому турі конкурсу в кожній номінації за окремим бюлетнем член комісії голосує за один представлений на здобуття премії імені Ярослава Лукавецького твір.

У випадку, якщо у третьому турі конкурсу одна або дві кандидатури наблизились до конкурсного нормативу, але не набрали необхідної кількості голосів, комісія має право провести повторне таємне голосування.Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 31.01.2002 № 52

Склад комісії
з премії імені Ярослава Лукавецького

Б.Томенчук

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Г.Карась

- начальник управління культури облдерж-адміністрації, заступник голови комісії

Д.Козловська

- головний спеціаліст управління культури облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Б.Губаль

- голова Івано-Франківської обласної організації Національної Спілки художників України

О.Заливаха

- художник, лауреат Національної премії ім.Т.Шевченка

М.Капак

- заступник начальника управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, голова обласної організації Національної Спілки архітекторів України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури і містобудування, обласної премії ім.І.Вагилевича

В.Корпанюк

- голова Івано-Франківського осередку Національної Спілки народних майстрів України

Л.Попиченко

- начальник відділу управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, лауреат Державної премії України в галузі архітектури і містобудування

І.Шумин

- головний архітектор Івано-Франківської філії "Діпромісто", лауреат обласної премії ім.В.Стефаника


З членами комісії погоджено

Г.Карась

31.01.2002 00:00