Розпорядження від 2002-02-08. № 69

Про заходи щодо поліпшення забезпечення населення області продовольчими товарами та зниження цін на них

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 08.02.02 № 69

м.Івано-Франківськ

Про заходи щодо поліпшення
забезпечення населення області
продовольчими товарами та
зниження цін на них

Аналіз забезпечення населення області продовольчими товарами протягом 2001 року виявив значні резерви з цих питань в роботі підприємств харчової та переробної промисловості, недостатнє забезпечення ринку області продовольчими товарами власного виробництва, поліпшення їх якості і асортименту, формування обгрунтованого рівня цін на основні продукти харчування.

Протягом минулого року при наявності відповідних виробничих потужностей випуск м'яса скоротився на 51,5%, ковбасних виробів - на 46,0%, горілки і лікеро-горілчаних виробів - на 27,2%, борошна - на 20,4%, дріжджів пекарських - на 85,4%, макаронних виробів - на 49,4%, пива - на 55,3%.

Незадовільним залишається стан справ з виробництвом продуктів дитячого харчування. В минулому році не випускалась дитяча плодоовочева, рідка і пастоподібна молочна продукція. Недопоставки вказаних груп продуктів харчування власного виробництва зумовлюють поступлення необхідного асортименту з інших регіонів України, в першу чергу це стосується ковбасних, горілки і лікеро-горілчаних виробів, макаронної групи.

Мають місце факти випуску і реалізації на ринку області недоброякісних продовольчих товарів, стихійної торгівлі ними. Тільки працівниками санепідемслужби області протягом року призупинялася робота 922 підприємств, пов'язаних з виготовленням та реалізацією продуктів харчування.

Суттєвим недоліком в питаннях продовольчого забезпечення є необгрунтовані в цілому ряді випадків високі торговельні надбавки, в першу чергу на товари першої необхідності.

В обстежених підприємствах роздрібної мережі, зокрема, обласного центру, рівень торговельної надбавки на молоко складає 18-27 %, макарони - 18-26%, крупи - 24-30%, масло вершкове - 20-33%, сметану - 14-35%, олію рослинну розливну - 10-34 %, м'ясо і ковбасні вироби - 10-24%. В основному така ж ситуація і в інших містах та районах області.

Наведене вище свідчить про те, що голови райдержадміністрацій та міські голови не приділяють належної уваги роботі підприємств харчопереробної галузі, насиченню ринку продуктами місцевого виробництва, підвищенню їх якості, збільшенню асортименту та формуванню обгрунтованих роздрібних цін в торговельній мережі, як це передбачалось дорученням Прем'єр-Міністра України від 19 липня 2001 року, відповідними розпорядженнями облдержадміністрації.

Про це йшлося на засіданні колегії при голові облдержадміністрації 08.02.2002 року.

З метою поліпшення стану справ на продовольчому ринку області, розширення асортименту та поліпшення якості продукції, формування обгрунтованого рівня роздрібних цін на окремі види продовольства та виконання доручення Президента України від 29 січня 2002 року №1-1/153 з цього питання :

1. Головам райдержадміністрацій, міським головам:

- невідкладно проаналізувати стан виконання розпоряджень облдержадміністрації з питань роботи підприємств харчопереробної галузі, посилити особистий контроль за формуванням цін у сфері виробництва на основні групи продовольчих товарів, розширенням їх асортименту та підвищення якості;

- забезпечити застосування керівниками торговельних підприємств усіх форм власності при визначенні роздрібних цін граничної торговельної надбавки до закупівельних цін на молоко, молокопродукти, макаронні вироби, крупи, цукор, м'ясо, варені ковбаси і борошно до 15 % ;

- вжити додаткових заходів щодо зниження цін на продукти харчування, як це передбачено вимогами відповідної телеграми Президента України від 29 січня 2002 року.

2. Голові Коломийської райдержадміністрації М. Негричу, Івано-Франківському міському голові З.Шкутяку, Коломийському міському голові В.Корчинському, головам правлінь ВАТ "Коломийський консервний завод" М.Грицюку, ВАТ "Коломийський м'ясокомбінат" П.Саповському, ВАТ "Івано-Франківський м'ясокомбінат" В.Гриніву, ВАТ "Птахокомбінат" В. Корчемлюку, ВАТ "Івано-Франківський молокозавод" К.Мельничук забезпечити виконання регіональної програми виробництва та розширення асортименту продукції для дитячого харчування.

3. Державній інспекції з контролю за цінами в області (Є.Паламар), обласному територіальному відділенню Антимонопольного комітету (М.Книгницький) посилити контроль за ціновою ситуацією, спільно з органами виконавчої влади на місцях проводити глибокий та систематичний аналіз обгрунтованості рівня цін, торговельних надбавок і рентабельності виробництва основних продуктів харчування, вживати заходів до порушників дисципліни цін та антимонопольного законодавства.

4. Управлінню Міністерства внутрішніх справ в області (Б.Керницький), Державному комітету України у справах захисту прав споживачів в області (Я.Ходан), головному управлінню зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, побутового обслуговування населення туризму і курортів облдержадміністрації (Г.Зайков), обласній санепідем-станції (О.Кіріяк) разом з відповідними службами на місцях посилити контроль за якістю харчової продукції, дотриманням правил торгівлі та санітарних вимог.

5. Міжрегіональній виробничо-науковій лабораторії асоціації "Карпатхарчопром" (В.Касіянчук) забезпечити розробку нормативно-технічної документації на нові види продуктів харчування , в тому числі продуктів дитячого харчування та лікувально-профілактичного призначення, надання консультацій та послуг підприємцям різних форм власності в організації виробництва продовольчих товарів, проведення періодичних випробувань на продовольчу сировину і готову продукцію.

6. Щотижнево через місцеві засоби масової інформації інформувати населення району (міста) про рівень роздрібних цін, що склався в торговельній мережі на хліб житній і житньо-пшеничний, цукор, молоко і молокопродукти, м'ясо яловиче і свинне, борошно, крупи, олію рослинну і картоплю, та реалізацію заходів, що вживаються в області на виконання зазначеного вище доручення Президента України.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації Б.Костюка та І.Зварича.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк

08.02.2002 00:00