Розпорядження від 2002-03-11. № 153

Про затвердження регіональної програми вдосконалення функціонування ринків області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11.03.2002 № 153

м. Івано-Франківськ

Про затвердження регіональної
програми вдосконалення
функціонування ринків
області

На виконання Указу Президента України від 23.05.2001 року №334/2001 "Про заходи щодо вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів":

1. Затвердити регіональну програму вдосконалення функціонування ринків області (додається).

2. Райдержадміністраціям та міськвиконкомам розробити відповідні регіональні програми та забезпечити їх виконання.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І.Зварича.

Голова обласної
державної адміністрації

Михайло Вишиванюк


 

Затверджено
розпорядженням облдержадміністрації
від 11.03.2002 р. № 153

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА
вдосконалення функціонування ринків області

I. Загальні положення

За останні 5 років в області спостерігається тенденція до щорічного збільшення кількості ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Розвиток торгової мережі ринків сприяє зростанню товарно-грошового обігу, реалізації комплексу послуг, збільшенню торгового обороту суб'єктів підприємницької діяльності, створює умови для розвитку конкуренції з підприємствами торгівлі.

Торгівля на ринках відчутно впливає на стан забезпечення населення продовольчими та непродовольчими товарами і формування бюджету.

Разом з тим, неконтрольоване зростання стихійної торгівлі посилює тінізацію обігу товарів та послуг.

Ринок - це суб'єкт підприємницької діяльності або його відокремлений підрозділ, функціональними обов'язками якого є надання послуг та створення продавцям і покупцям належних умов для купівлі-продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозиції.

Основною метою програми є визначення місця і ролі ринків як складової внутрішнього споживчого ринку, шляхів розвитку у перехідний період, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності, удосконалення відносин між суб'єктами підприємницької діяльності та споживачами, поетапне перетворення ринків у торговельно-сервісні комплекси.

II. Аналіз сучасного стану розвитку ринків області

За рахунок посилення ролі ринків відбувається активне розширення кола учасників торговельної діяльності. В 2001 році в області діяло 117 ринків, з яких 49,6% - колективної, 27,3% - державної і 23,1% - приватної форми власності. Порівняно з 1999 роком кількість ринків збільшилась на 6 одиниць (5,4%). Активно створювалися ринки переважно колективної і приватної форми власності. Кількість ринків приватної форми власності збільшилась в порівнянні з 2000 роком на 35 відсотків. Продовольчі ринки, яких налічувалось 20, склали 17,1% їх загальної кількості, непродовольчі - 39 (33,3), змішані - 58 (49,6%). За рахунок ринків в області формується більше 37 відсотків загального продажу споживчих товарів.

Розвиток ринків області характеризується наступними тенденціями:

- ринки зайняли місце збанкрутілих торговельних підприємств;

- надходження від ринкового збору становлять значну частину місцевого бюджету;

- ринки стали активними центрами зародження і розвитку підприємницької ініціативи;

- ринки є вагомими конкурентами підприємств торгівлі;

- відбувається перетворення ринків в сектор економіки, де забезпечується постійне місце роботи підприємцям, продавцям-реалізаторам;

- зростає кількість приватних ринків за домінуючої частки колективних і державних;

- незважаючи на економічні труднощі, зміцнюється матеріально-технічна база торгівлі на ринках за рахунок введення в дію критих ринків, павільйонів, що сприяє поліпшенню умов праці продавців, підвищенню рівня торговельного обслуговування;

- мають місце і такі негативні явища, як реалізація контрафактної, фальсифікованої та контрабандної продукції в межах ринків, що послаблює конкурентоспроможність і захищеність вітчизняного товаровиробника;

- потребує вдосконалення нормативно - правової бази в частині vрегулювання взаємовідносин ринків із місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами підприємницької діяльності, товаровиробниками, споживачами;

- через відсутність обліку за поступленням та рухом товарів і коштів зростає рівень тінізації ринків.

III. Пріоритетні напрями розвитку ринків

Основними напрямами розвитку торгівлі на ринках області є:

- реформування відносин власності діючих ринків;

- забезпечення належної якості товарів, що продаються на ринках, сертифікації джерел поступлення товарів;

- детінізація товарного руху, що здійснюється через ринки області;

- ліквідація стихійності в розміщенні і створенні об'єктів торгівлі на ринках;

- поступове перетворення слабоорганізованих ринків в сучасні торговельні підприємства - торговельно-побутові комплекси, супер і гіпермаркети .

IV. Система регулювання функціонування ринків

Розвиток ринків на сучасному етапі вимагає створення цілісної системи регулювання.

Основними формами регулювання діяльності ринків області будуть:

- паспортизація і стандартизація вимог до них;

- постійне розширення нормативно-правової та організаційно-методичної бази торгівлі на ринках і забезпечення ними ринків;

- контроль за якістю товарів і послуг;

- стимулювання підвищення рівня культури торгівлі та надання послуг, технічної оснащеності торгових місць;

- забезпечення професійно-кадрової відповідності;

- нормативне забезпечення вилучення недоброякісних, контрабандних і конфіскованих товарів та їх подальше використання;

- забезпечення контролю за дотриманням господарюючими суб'єктами норм і правил торгівлі, передбачених чинним законодавством.

V. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми вдосконалення функціонування ринків сприятиме зміцненню економіки області, забезпеченню зайнятості населення області, підвищення рівня культури торгівлі та надання послуг, технічної оснащеності торгових місць.

Для реалізації положень Програми необхідно вжити наступних заходів:

1. Провести обстеження та паспортизацію мережі діючих ринків області. На основі паспортизації проаналізувати стан матеріально-технічної бази ринкового господарства області.

  Головне управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі , побутового обслуговування населення, туризму і курортів облдержадміністрації, управління у справах захисту прав споживачів в області, центр стандартизації, метрології та сертифікації, обласна санепідемстанція, управління державної ветеринарної медицини облдержадміністрації, державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації та міськвиконком
I півріччя 2002 р.

2. Розробити по кожному ринку конкретні заходи щодо приведення
їх у відповідність до вимог, передбачених Правилами торгівлі на ринках, затверджених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 12.03.96 №157

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми
II півріччя 2002 р.

3. Домогтись укомплектування діючих ринків необхідним торгово-технологічним, холодильним, ваговимірювальним обладнанням, інвентарем, спецодягом відповідно до норм оснащення

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми
постійно

4. Вжити заходів щодо ліквідації стихійної торгівлі на прилеглих до  ринків територіях та інших невстановлених місцях

  Управління МВС України в області, райдержадміністрації, міськвиконкоми
постійно

5. Розробити перспективні схеми дислокації ринків в населенихпунктах області

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми
II півріччя 2002 р.

6. Для забезпечення реалізації на ринках якісної та безпечної продукції створити умови для організації роботи державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми,адміністрації ринків
постійно

7. Сприяти розвитку на прилеглих до ринків територіях сучасної інфраструктури закладів, що здійснюють діяльність у сфері обслуговування населення

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми, адміністрації ринків
постійно

 8. Створити сприятливі умови на ринках області для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками шляхом зменшення в установленому порядку розмірів ринкового збору, земельного податку, орендної плати

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми з органами місцевого самоврядування, адміністрації ринків
постійно

9. За рішеннями органів місцевого самоврядування через місцеві бюджети здійснити перерозподіл частки ринкового збору із спрямуванням коштів на покриття ринками витрат, пов'язаних із створенням належних умов для торгівлі на ринках та розвитком їх матеріально-технічної бази

  Райдержадміністрації, міськвиконкоми спільно з органами місцевого самоврядування
II півріччя 2002 р.

10. Організувати навчання керівників ринків та підприємців за програмами, адаптованими до специфіки діяльності ринків

  Головне управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, побутового обслуговування населення, туризму і курортів, управління освіти та науки облдержадміністрації
постійно

11. Проводити інформаційне забезпечення ринків області

  Адміністрації ринків
постійно

12. Посилити контроль за діяльністю ринків області. Персональну відповідальність за порушення Правил торгівлі на ринках покласти на адміністрації ринків

  Головне управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, побутового обслуговування населення, туризму і курортів облдержадміністрації, управління у справах захисту прав споживачів в області, центр стандартизації, метрології та сертифікації, обласна санепідемстанція, управління державної ветеринарної медицини облдержадміністрації, державна податкова адміністрація в області, державна інспекція контролю за цінами в області, управління МВС України в області, райдержадміністрації та міськвиконкоми
постійно
11.03.2002 00:00