Розпорядження від 2001-12-27. № 937

Про премію імені Віталія Смоляка

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 27.12.2001 №937

м.Івано-Франківськ

Про премію імені Віталія Смоляка

З метою популяризації світової і сучасної драматургії та розвитку театрального мистецтва на Прикарпатті, підвищення виконавського рівня, вдосконалення акторської і режисерської майстерності та піднесення ролі діячів культури і мистецтв краю в державотворчих процесах:

1. Затвердити Положення про премію імені Віталія Смоляка, склад комісії та Положення про комісію з премії імені Віталія Смоляка (додаються).

2. Управлінню культури облдержадміністрації (Г.Карась) щорічно при поданні головному фінансовому управлінню облдержадміністрації (М.Логін) бюджетного запиту враховувати потребу в коштах на фінансування названої премії.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Б.Томенчука.

Голова обласної державної
адміністрації

Михайло ВишиванюкЗатверджено
розпорядженням
облдержадміністрації
від 27.12.2001 №937
м.Івано-Франківськ

 ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Віталія Смоляка

1. Премія імені Віталія Смоляка в галузі театрального мистецтва є найвищою в області відзнакою за вагомий внесок в розвиток українського театрального мистецтва на Прикарпатті та в Україні.

2. Премією імені Віталія Смоляка відзначають творчі роботи в галузі театрального мистецтва, які є духовним надбанням українського народу, утверджують високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість та самобутність і стали видатною подією у мистецькому житті Прикарпаття.

3. Комісія з премії імені Віталія Смоляка в галузі театрального мистецтва (далі - комісія) після конкурсного відбору творчих робіт, представлених на здобуття премії імені Віталія Смоляка, шляхом таємного голосування приймає рішення щодо кандидатур на присудження премії імені Віталія Смоляка і передає його на розгляд голови обласної державної адміністрації.

Присудження премії імені Віталія Смоляка проводиться розпорядженням обласної державної адміністрації.

4. На здобуття премії імені Віталія Смоляка представляються нові творчі роботи, оприлюднені у завершеному вигляді протягом останніх двох років.

5. Щорічно встановлюється премія з номінації:

Сценічне мистецтво (театральні вистави, режисерські, сценографічні та акторські роботи).

У номінації може бути премійована лише одна творча робота.

Рішенням комісії премія імені Віталія Смоляка може не присуджуватись.

6. Роботи на здобуття премії імені Віталія Смоляка представляють об'єднання, колективи театрів, товариства, громадські організації мистецького та просвітницького спрямування, управління культури облдержадміністрації, навчальні мистецькі заклади, видавництва, редакції газет і журналів та ін.

7. Комісія проводить розгляд, обговорення та оцінку творів і робіт, представлених на здобуття премії імені Віталія Смоляка, у три конкурсні тури:

перший тур - попередній відбір робіт та допущення їх до другого туру конкурсу шляхом обговорення та відкритого голосування;

другий тур - допущення робіт до третього туру конкурсу шляхом таємного голосування; публікації в засобах масової інформації списку робіт, допущених до третього туру; аналіз матеріалів преси відгуків та пропозицій, підготовка в разі необхідності експертних висновків;

третій тур - підсумкове обговорення творчих робіт, прийняття шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження премії імені Віталія Смоляка і подання його на розгляд голові обласної державної адміністрації щодо затвердження розпорядженням облдержадміністрації.

8. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття премії імені Віталія Смоляка творчі роботи, які в конкурсному відборі дійшли до третього туру.

9. Комісія приймає творчі роботи на здобуття премії імені Віталія Смоляка з 3 січня до 1 березня поточного року.

10. Премія імені Віталія Смоляка присуджується один раз.

11. Особам, удостоєним премії імені Віталія Смоляка, присвоюється звання Лауреата премії імені Віталія Смоляка в галузітеатрального мистецтва і вручаються Диплом та Почесний знак лауреата.

12. Розпорядження обласної державної адміністрації про присудження премії імені Віталія Смоляка публікується та оприлюднюється в засобах масової інформації до 20 березня .

13. Дипломи і Почесні знаки лауреатам вручає 27 березня голова обласної державної адміністрації під час урочистого відзначення Міжнародного Дня театру.

14. Лауреатам премії імені Віталія Смоляка виплачується грошова винагорода, розмір якої кожного року визначається головою обласної державної адміністрації.
Затверджено
розпорядженням
облдержадміністрації
від 27.12.2001 №937
м.Івано-Франківськ

Склад комісії
з премії імені Віталія Смоляка

Б.Томенчук

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

Г.Карась

- начальник управління культури обл-держ-адміністрації, заступник голови

Ж.Іванчук

- головний спеціаліст по театрально-концертних установах управління культури облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

А.Грицан

- директор Інституту культури і мистецтвПрикарпатського університету ім.В.Стефаника, заслужений діяч мистецтв України

Я.Грушецький

- головний режисер театру ляльок ім.М.Підгірянки

Р.Іваницький

- голова обласного відділення Національної Спілки театральних діячів України, заслужений артист України

В.Нестеренко

- директор-художній керівник театру фольклору, народних свят і видовищ, народний артист України

Ю.Суржа

- актор Івано-Франківського обласного українського музично-драматичного театру імені І.Франка, народний артист України

В.Фащук

- драматург

Х.Фіцалович

- завідувач кафедри співів та диригування Прикарпатського університету ім.В.Стефаника, професор, народна артистка України

Д.Чиборак

- директор Коломийського обласного українського драматичного театру, заслужений артист України.
Затверджено
розпорядженням
облдержадміністрації
від 27.12.2001 №937

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з премії імені Віталія Смоляка

1. Комісія з премії імені Віталія Смоляка в галузі театрального мистецтва (далі - комісія) є громадським органом, що підпорядковується голові обласної державної адміністрації і утворена для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження премії імені Віталія Смоляка.

Рішення комісії про присудження премії імені Віталія Смоляка затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Положенням.

3. Комісія для здійснення покладених на неї функцій:

- постійно відстежує театральні процеси на Прикарпатті, аналізує їх, визначає найяскравіші, найвидатніші духовні надбання;

- приймає творчі роботи, представлені на здобуття премії імені Віталія Смоляка, стежить за додержанням установленого порядку їх висунення;

- проводить розгляд, обговорення, оцінку творів і робіт, представлених на здобуття премії імені Віталія Смоляка, та приймає шляхом таємного голосування рішення щодо кандидатур на присудження премії імені Віталія Смоляка;

- розробляє пропозиції щодо зразка Диплома та Почесного знака лауреата премії імені Віталія Смоляка;

- організовує вручення Дипломів, Почесних знаків лауреатам премії імені Віталія Смоляка в урочистій обстановці;

- виплачує лауреатам премії імені Віталія Смоляка її грошову винагороду.

4. Комісія має право :

- утворювати експертні групи в галузі театрального мистецтва;

- залучати до рецензування творів і робіт, представлених на здобуття премії імені Віталія Смоляка, спеціалістів у галузі театрального мистецтва.

5. Комісія утворюється у складі голови комісії, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Склад комісії формується за поданням голови комісії, з числа авторитетних і відомих на Прикарпатті та в Україні театральних діячів.

Персональний склад комісії затверджується розпорядженням обласної державної адміністрації терміном на 3 роки. Протягом цього терміну може проводитися часткова ротація комісії.

6. Основною формою роботи комісії є засідання, які проводить голова комісії, а в разі його відсутності - заступник голови комісії.

Засідання комісії вважається правомочним у разі присутності на ньому на менше, як 2/3 її складу.

Рішення комісії про допущення творів і робіт першого та другого турів конкурсу приймається простою більшістю голосів, а рішення щодо кандидатур на присудження премії імені Віталія Смоляка - не менш, як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів комісії.

7. У третьому турі конкурсу окремим бюлетенем член комісії голосує за одну творчу роботу, представлену на здобуття премії імені Віталія Смоляка.

27.12.2001 00:00