Розпорядження від 2002-01-11. № 11

Про Програму сприяння залученню інвестицій в економіку області на 2002-2005рр

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від  11.01.2002.  № 11

м Івано-Франківськ

Про Програму сприяння
залученню інвестицій в економіку
області на 2002-2005рр.

З метою реалізації доручень, передбачених Указом Президента України від 22 лютого 2001 року № 108/2001 "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України", розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2001 року № 55-р "Про заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості України", для поліпшення інвестиційного клімату та створення умов для заохочення вкладень капіталу в пріоритетні галузі економіки області:

1. Затвердити Програму сприяння залученню інвестицій в економіку області на 2002-2005 роки (далі - Програма) та комплексні заходи щодо її реалізації (додаються).

2. Управлінням і відділам облдержадміністрації, обласним організаціям та установам, райдержадміністраціям і міськвиконкомам, задіяним в реалізації заходів Програми:

- забезпечити їх виконання в установлені терміни;

- щорічно до 15 січня інформувати головне управління зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, побутового обслуговування населення, туризму і курортів облдержадміністрації про хід виконання заходів та подавати пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень.

3. Райдержадміністраціям і міськвиконкомам розробити та затвердити програми збільшення надходжень інвестицій в економіку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

4. Головному управлінню зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, побутового обслуговування населення, туризму і курортів спільно з головним фінансовим управлінням (М.Логін) облдержадміністрації враховувати потребу в коштах на реалізацію заходів при підготовці проектів бюджетів області на час дії Програми.

5. Головному управлінню зовнішніх економічних зв'язків, торгівлі, побутового обслуговування населення, туризму і курортів облдержадміністрації щорічно подавати облдержадміністрації пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Програми та заходів щодо її реалізації.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації М.Шкрібляка.

Голова обласної державної
адміністрації

Михайло Вишиванюк

11.01.2002 00:00