Національний природний парк

Відбулось засідання колегії облдержадміністрації на якому розглянули два питання. Обидва стосувались ходу виконання Указів Президента України - " Про заходи щодо дальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні" та "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування". Рівнем підготовки останнього питання голова облдержадміністрації Микола Палійчук виявився незадоволеним, тож

Також Микола Палійчук запропонував зачекати із створенням НПП "Верховинський" загальною площею до 15 тис га. Голова облдержадміністрації пропонує спочатку провести роз'яснювальну роботу серед місцевих мешканців, організувати громадські слухання і лише за їх результатами приступати до створення даного парку. "Нам потрібно пояснити людям, що ми створюємо показати місцевим мешканцям пропоновані межі парку, протягом двох-трьох місяців провести громадські слухання в кожному населеному пункті, що межуватиме з парком. Головне не повторити помилок, які були допущені при створенні подібного парку на Косівщині",- підсумував Микола Палійчук.

Як зазначив у свому виступі начальник Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області Андрій Троценко сьогодні в області нараховується 464 об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею близько 195,9 тис. га, з них загальнодержавного значення - 30 об’єктів загальною площею 108,7 тис. га, місцевого значення - 434 об'єкти площею 87,2 тис. га. Природно-заповідні об’єкти займають 14% території області, це другий показник в Україні.

Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області у 2007 році підготовлені матеріали на створення 9 нових об’єктів місцевого значення загальною площею 300,56 га, які рішенням обласної ради від 17.01.2008 р. № 490-18/2008 включено до складу природно-заповідного фонду області, а саме 3 ландшафтні заказники, 1 орнітологічний заказник, 2 ботанічні пам’ятки природи, 2 дендрологічні парки, 1 заповідне урочище. Крім того, цим рішенням обласної ради збільшено площу ботанічного заказника місцевого значення “Вістова” на 8,5 га.

Серед сучасних концепцій збереження та відтворення природного середовища, біотичного і ландшафтного різноманіття помітне місце займає концепція створення екомережі як своєрідної комплексної технології екологічно доцільної консервації та відновлення природних властивостей навколишнього середовища.

Найважливішим завданням у формуванні екомережі є створення нових заповідних об’єктів .

Зважаючи на значну природоохоронну, естетичну, рекреаційну та історичну цінність території колишнього Українського парку природи, у Рожнятівському районі пропонується створити національний природний парк «Грофа» площею близько 5,0 тис.га.

З метою збереження цінного лісового природного комплексу на лівому схилі долини ріки Лімниця науковцями запропоновано створити на площі 130 га заповідне урочище «Підлюте». У межах цього урочища зростає понад 180 видів вищих рослин, що належать до 55 родин.

Поруч із позитивами у сфері розвитку природно-заповідного фонду в області існують проблеми.

Зокрема, це відсутність державних актів на право користування землями, винесення в натуру меж заповідних об’єктів. Це створює умови для нецільового використання ділянок природно-заповідного фонду–самозахоплень, зміни їх меж, незаконної забудови, розміщення об’єктів комерційного спрямування тощо.

Сьогодні в області Державний акт на право постійного користування землею мають природний заповідник “Горгани”, Карпатський національний природний парк, дендрологічний парк загальнодержавного значення “Дружба”, парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення “Парк ім. Т. Шевченка”, розташований у м. Івано-Франківську.

Проводяться роботи щодо винесення меж у натуру Карпатського національного природного парку, розробка проектів землеустрою національного природного парку «Гуцульщина», Галицького національного природного парку.

З метою підвищення ефективності державного управління та регулювання у сфері заповідної справи, реалізації державної політики щодо збереження заповідних комплексів та об’єктів, здійснення державного контролю за дотриманням режиму заповідних територій в першу чергу необхідно розробити Проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, охорону та збереження яких здійснюють органи місцевого самоврядування.

У зв’язку з тим, що перенесення в натуру (на місцевість) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду та нанесення їх на планово-картографічні матеріали (згідно з роз’ясненням Міністерства фінансів України) не відноситься до Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 р. № 1147, виділити кошти з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на ці цілі немає можливості.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області неодноразово зверталось до голів райдержадміністрацій та міських голів міст обласного значення з вимогою включити у місцеві бюджети кошти для виконання робіт щодо встановлення у натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також надіслало головам райдержадміністрацій та міським головам міст обласного значення реєстр нелісових територій та об’єктів природно-заповідного фонду, які знаходяться на території відповідних районів і міських рад, та інформацію про їх площу і місцезнаходження.

Облдержадміністрація зобов’язала голів райдержадміністрацій та міських голів міст обласного значення рад вжити заходів щодо виконання робіт зі встановлення у натурі (на місцевості) меж територій та об’єктів, які перебувають у їх підпорядкуванні.

В усіх адміністративних районах області створено робочі групи з питань забезпечення встановлення меж у натурі (на місцевості) територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Аналіз інформації щодо винесення меж територій та об’єктів у натуру, наданої райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування, свідчить, що у зв’язку з відсутністю коштів у місцевих бюджетах вищевказані заходи практично не проводяться.

Питання винесення меж територій та об’єктів природно-заповідного фонду області розглядалось на розширеному засіданні колегії Державного управління охорони навколишнього природного середовища в області.

Проблемою є невиконання Указу Президента України від 14.05.2002 р. № 456/2002 "Про створення національного природного парку "Гуцульщина" (далі - НПП «Гуцульщина») у частині надання земельної ділянки площею 7606 га в постійне користування НПП "Гуцульщина".

При створенні НПП "Гуцульщина" відповідно до чинного законодавства була витримана вся процедура погоджень з власниками та користувачами природних ресурсів у межах територій, рекомендованих для заповідання, а також погодження з місцевими органами влади і самоврядування всіх рівнів.

У результаті неконструктивної позиції місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування Косівського району передбачені Указом Президента України від 14.05.2002 р. № 456/2002 заходи не виконано до цього часу. Так, ряд сільських рад Косівського району та Косівська районна рада відмовились погоджувати проекти відведення земельних ділянок НПП "Гуцульщина".

В області розпочато роботи щодо уточнення площ та меж Дністровського регіонального ландшафтного парку.

З метою уточнення площ та меж Дністровського регіонального ландшафтного парку Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області запропоновано створити робочі групи за участю представників обласної ради, органів місцевого самоврядування, представників управлінь земельних ресурсів Городенківського та Тлумацького районів, представників Держуправління охорони навколишнього природного середовища в області, ДП «Коломийське лісове господарство» та ДП «Івано-Франківське лісове господарство».

Значної шкоди заповідним об’єктам завдало стихійне лихо 23-27 липня 2008 року. В результаті сильних злив виникли повені, селеві потоки та відбулися зсуви ґрунту, які нанесли масштабну шкоду установам природно-заповідного фонду. Збитки, нанесені установам природно-заповідного фонду, а саме: природному заповіднику «Горгани», Карпатському національному природному парку, національному природному парку «Гуцульщина», в сумі 18882,0416 тис. грн., Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в області запропоновано включити до Генерального плану подолання наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008 року.

Внаслідок стихії значної шкоди завдано водоохоронним смугам заповідних річок:

- ландшафтному заказнику місцевого значення «Ріка Лімниця з водоохоронною смугою шириною 100 м вздовж берегів»;

- ландшафтному заказнику місцевого значення «Ріка Свіча з притокою Мізунькою»;

- гідрологічному заказнику місцевого значення «Ріка Пістинька з прибережною смугою»;

- гідрологічному заказнику місцевого значення «Ріка Чорний Черемош з прибережною смугою»;

- гідрологічному заказнику місцевого значення «Ріка Рибниця з прибережною смугою».

Враховуючи вищенаведене, в області існує гостра проблема щодо проведення робіт із подолання наслідків стихії в руслах та заплавах заповідних річок. Діючим законодавством України, Положеннями про заповідні об’єкти такі роботи, а також забір гравію, каменю з русел заповідних річок заборонено. Необхідно розробити тимчасовий регламент щодо проведення робіт із врегулювання русел заповідних річок, відбудови мостових переходів, мостів, берегоукріплення, гідротехнічних та гідрометричних споруд у руслах та заплавах цих річок.

22.08.2008 15:26