2013 рік

Реалізація Програми розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності області у 2013 році здійснювалася за такими основними напрямами:

1. Поглиблення співпраці вчених і науковців вищих навчальних закладів та наукових установ з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

На кінець 2013 року Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника укладено договори про співпрацю з усіма райдержадміністраціями та Болехівською міською радою. В стадії виконання перебуває 6 прикладних науково-дослідних робіт:

- про використання сортів озимого ячменю "Павлик", "Передгірний", озимого   вівса   "Прикарпатський", озимої   гірчиці   "Юнона"   (агрофірма "Бовшівська" Галицького району);

- про    ведення    насінництва    озимого    ячменю    "Передгірний багаторядний" (агрофірма "Павликівський" Богородчанського району);

- наукове обстеження та паспортизація археологічних пам'яток в рамках програми "Старожитності Гуцульщини" (відділ культури і туризму Надвірнянської РДА);

- оцінка   рекреаційних   ресурсів   Надвірнянського   району   (відділ культури і туризму Надвірнянської РДА);

- соціальний психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованих учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів  (відділ  освіти  Тисменицької РДА);

- профілактика психологічного насильства в сім'ї та в освітньому середовищі (відділ освіти Тисменицької РДА).

З метою розробки Стратегій регіонального розвитку Коломийського, Рожнятівського районів та міста Снятина провідних фахівців університету включено до складу робочих груп.

Вісім райдержадміністрацій та Снятинська міська рада  уклали договори про співпрацю з Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, в рамках яких виконувалися роботи з енергетичного енергоаудиту об’єктів бюджетної сфери та соціальної інфраструктури (будинки-інтернати, школи, пансіонати, відділ освіти РДА) в Галицькому, Надвірнянському, Коломийському, Снятинському, Тисменицькому районах та місті Івано-Франківську. Крім того, студенти університету виконували дипломні проекти та магістерські роботи за актуальними для економіки та соціальної сфери області напрямами (охоплено 11 районів області та міста Івано-Франківськ і Снятин).

Сімома райдержадміністраціями укладено  угоди про співпрацю з Івано-Франківським національним медич­ним університетом. Крім того, Тлумацька і Косівська райдержадмі­ні­страції уклали з університетом тристоронні угоди про підготовку висококва­лі­фі­ко­ва­них кадрів для сільських закладів первинної ланки в рамках програм підготовки та забезпечення спеціалістів з вищою медичною освітою для потреб сільських закладів охорони здоров’я.

 

2. Створення нових та розвиток наявних  інституцій, що забезпечують інноваційний розвиток в регіоні

В області триває робота по створенню елементів інноваційної інфраструктури, зокрема індустріальних парків. На цей час визначено Калуську та Долинську промислові зони, де вже затверджені відповідні концепції та проводиться робота з присвоєння кадастрового номеру, також утворені робочі групи з питань створення індустріальних парків на територіях Хриплинської, Коломийської та Рожнятівської промислових зон. Крім того, в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника розпочато процедуру підготовки документів для реєстрації суб’єкта господарювання «Науковий парк «Прикарпатський національний університет», до складу якого будуть входити: студентський бізнес-інкубатор та офіс трансферу технологій. Відповідно до угоди про співпрацю між обласною державною адміністрацією, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу та Регіональним фондом підтримки підприємництва на базі університету створено Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор». Також засновано асоціацію  «Галицький інноваційний кластер», яка об’єднує групу локалізованих взаємозалежних компаній, постачальників устаткування, комплектуючих, спеціалізованих послуг, науково-дослідних інститутів, вузів та інших організацій.

 

3. Проведення заходів інформаційно-просвітницького характеру

У вересні проведено науково-практичну конференцію, присвячену Дню винахідника і раціоналізатора України, на якій було вручено три обласні щорічні премії у галузі винахідництва і раціоналізації; у листопаді -  триденний тематичний семінар «Актуальні питання реалізації інвес­ти­ційної та інноваційної політики в області. Основи права інтелек­туальної власності» для представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, які відповідальні за реалізацію інвестиційної та інноваційної політики на відповідній території.

Крім того, з метою залучення громадськості до процесу формування та реалізації наукової та інноваційної політики в регіоні впродовж року проведено ряд засідань Громадської ради з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності при облдержадміністрації, на яких розглядалися поточні питання, пов’язані з розвитком цієї сфери. 

04.02.2015 16:59